Slávnostné otvorenie - A veru pošibaj koníčka ve voze...

Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočnila 2. augusta o 15.00 v Makovického dome v Žiline, bola zároveň slávnostným otvorením 56. ročníka MFF Jánošíkove dni v Terchovej.

Život našich predkov bol naozaj ťažký. Ich pomyselný rebríček hodnôt by sa dnes len ťažko zhodoval s tým našim. V snahe uživiť seba a svoju rodinu bola na najvyšších priečkach pôda, ktorá bola základom obživy, a teda života pre celú rodinu. S pôdou, a teda poľnohospodárstvom sa neodmysliteľne spájajú hospodárske zvieratá, medzi ktoré patrí aj kôň. Ten bol dôležitou súčasťou pracovného, ale i osobného života človeka. A práve kôň je nosnou témou tohtoročnej výstavy A veru pošibaj koníčka ve voze... , ktorú pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočnila 2. augusta o 15.00 v Makovického dome v Žiline, bola zároveň slávnostným otvorením 56. ročníka MFF Jánošíkove dni v Terchovej. A veru pošibaj koníčka ve voze... je rovnomenný názov s konským vozovým sprievodom – erbovým podujatím Jánošíkových dní, ktorý v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Výstava teda mapuje históriu vozového sprievodu, a zároveň poukazuje na dôležitosť pôdy a hospodárskych zvierat v živote človeka. 
Tohtoročnú vernisáž výstavy slávnostnými príhovormi otvárali predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková, starosta obce Terchová Jozef Dávidík a záverečné slovo patrilo dlhoročnému šéfdramaturgovi Jánošíkových dní Petrovi Cabadajovi. „Polstoročnica konského vozového sprievodu – erbového programu medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni – ponúka vhodnú príležitosť na bližšie ozrejmenie historického pozadia jeho vzniku a postupného vývinu. Pôvod, respektíve korene sprievodu treba hľadať v starej terchovskej tradícii, ktorá sa v obci kontinuálne rozvíjala minimálne od polovice 19. storočia. Konkrétne máme na mysli tunajšie svadby, ktoré sa vyznačovali tým, že nevestu, ženícha a svadobných hostí vozili gazdovia so svojimi koňmi na drevených rebriniakoch, vyzdobeným rôznymi pestrofarebnými stužkami.“ uviedol Peter Cabadaj. A práve symbolickým svadobným vozom, tentokrát však z Čičmian – ukážkou z pásma Čičmianska svadba v choreografii Vladimíra Urbana, pozvali na výstavu aj dievčatá spolu s ľudovou hudbou z FS Stavbár zo Žiliny. Po ukážke svadobného voza ešte predsedníčka Erika Jurinová pri príležitosti 50. výročia konského vozového sprievodu slávnostne vypustila 50 balónov v bielej a ružovej farby – typickými farbami stúh, ktorými sú ovenčené všetky vozy počas sprievodu.
Na výstave budú mať návštevníci možnosť vidieť ukážky pracovných nástrojov, konských chomútov, vozov a, samozrejme, aj repliku ovenčeného terchovského voza. Sprievodné texty z odbornej literatúry objasňujú vývoj poľnohospodárstva na Slovensku od čias Veľkej Moravy až po združstevňovanie a tiež objasňujú dôležité pojmy súvisiace s vozmi, koňmi a ostatnými hospodárskymi zvieratami. Výstava je doplnená dobovými fotografiami zapožičanými z Považského múzea v Žiline a fotografiami od Milana Kosca. 
Návštevníci si výstavu A veru pošibaj koníčka ve voze... budú môcť pozrieť do 31. augusta 2018 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska v Žiline aj v iných ako uvedených hodinách).

Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk
Foto: archív KrKS, Milan Kosec


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky