Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Školenie pre žiadateľov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Pozvánka na 15. a 16. februára 2018 o 9:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK.

 

 

 

 

 

V súvislosti s pripravovanými výzvami, Vás Spoločný technický sekretariát v spolupráci s Odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pozýva na školenie k predkladaniu Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre štandardné projekty v rámci II. prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava (multimodálna doprava)“ a III. prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 , ktoré sa bude konať v dňoch 15.-16. februára 2018 o 9:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK.
Podrobný priebeh školenia je k dispozícii v nižšie uvedenej prílohe.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky