S vašou pomocou tvoríme koncepciu rozvoja sociálnych služieb v našom kraji

Ponuka na spoluprácu

 
Vážení respondenti (primátori a starostovia miest a obcí, sociálni pracovníci, poskytovatelia sociálnych služieb, občania).

ŽSK prijal dlhodobú víziu rozvoja kraja s názvom „Žilinský kraj 22+“, ktorou chceme garantovať otvorenosť kraja a zámer kraja byť priateľský k rodinám. Dovoľujem si Vás preto osloviť s ponukou na spoluprácu pri tvorbe novej, modernej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji na roky 2019 – 2023.

K príprave koncepcie pristupujeme zodpovedne, preto chceme zmapovať reálne potreby v jednotlivých komunitách, obciach, regiónoch a tie dokážete reálne poskytnúť najlepšie Vy, ktorí poznáte situáciu vo svojich obciach či komunitách najlepšie. Budeme vám vďační ak nám dokážete poskytnúť informácie, na základe ktorých stanovíme mapu potreby sociálnych služieb a na základe nej požadované sociálne služby.

Využívame pri tom formu dotazníkov, ktoré sú určené pre občanov, sociálnych pracovníkov, ale aj pre obce, mestá a všetkých poskytovateľov sociálnych služieb.

Verím, že pochopíte našu snahu a využijete šancu „byť pri tom“ a  nájdete si pár minút času na Vaše konštruktívne a pravdivé odpovede. Vaše informácie budú hlavným zdrojov pre skvalitnenie života v Žilinskom kraji.

Ďakujem Vám za Vaše postrehy a názory.

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky