29. január 2018

Rozpočet župy schválili poslanci takmer jednomyseľneTlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 29. január 2018


Žilinský samosprávny kraj má schválený rozpočet na rok 2018 a zároveň štyroch nových podpredsedov. Poslanci krajského zastupiteľstva schválili oba body na pondelkovom zastupiteľstve drvivou väčšinou hlasov.

Súčasťou nového rozpočtu je navýšenie platov o šesť percent pre pracovníkov v sociálnej oblasti i nepedagogických zamestnancov v školských zariadeniach v gescii samosprávneho kraja. Podľa žilinskej županky Eriky Jurinovej okrem nových ciest, opravených mostov, či zateplených budov sa nesmie zabúdať na ľudí. „Pre kvalitné služby kraja sú najdôležitejší samotní ľudia, ktorí tie služby poskytujú. Preto sme sa rozhodli investovať do nich a nad rámec dohodnutej kolektívnej zmluvy. Napríklad opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, ale aj kuchárky v školských jedálňach budú mať s okamžitou platnosťou vyššie platy o šesť percent,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Ako ďalej dodala, tak týmto krokom sa snažia zastabilizovať personál, aby neodchádzali inam a zároveň verí, že títo ľudia budú poskytovať ešte lepšie služby pre obyvateľov Žilinského kraja.

Samotný rozpočet je vyrovnaný na úrovni 193,6 milióna eur. Na konci roka sa pritom dokonca očakáva aj prebytok. „Daňové príjmy sú nastavené veľmi opatrne a rátame, že budú vyššie, ako sme zapracovali do rozpočtu,“ dodala Jurinová.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni 156,1 milióna eur (chod škôl, sociálnych zariadení, správa ciest a autobusová doprava). Zvyšných 34,5 milióna eur sú kapitálové – investičné výdavky, kde najväčší podiel tvorí spolufinancovanie eurofondov (8,5 mil. eur), oprava a výstavba nových objektov škôl (7,6 mil. eur) a oprava mostov a ciest (7,3 mil. eur).

„Veľkou prioritou sú mosty, ktoré sa dlhodobo zanedbávali. Iba v tomto roku by sa malo opraviť až 35 mostných telies. Časť z nich je financovaná z eurofondov,“ doplnila Jurinová.
Jednotlivé investičné akcie sú rovnomerne rozdelené po všetkých regiónoch žilinského kraja.
 
Rozpočet ŽSK schválilo 54 poslancov z 55 prítomných, iba jeden poslanec sa zdržal.

Štyria podpredsedovia

Krajské zastupiteľstvo na svojom pondelkovom zasadnutí zároveň schválilo aj štyroch podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja. Stali sa nimi Milan Laurenčík pre oblasť cestovného ruchu, Igor Janckulík pre oblasť dopravy, Peter Weber pre územné plánovanie, školstvo a šport a Peter Dobeš pre oblasť regionálneho rozvoja a komunikáciu so zástupcami regiónov.

Dvaja (Janckulík, Laurenčík) budú pracovať bez nároku na mzdu, ďalší dvaja budú poberať plat vo výške 45 percent odmeny predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

„Širšie vedenie bude lepšie a rýchlejšie riešiť problémy samosprávneho kraja a verím, že už čoskoro prinesie ovocie,“ konštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že náklady nebudú vyššie ako v minulosti, keďže dvaja noví podpredsedovia (Peter Dobeš, Peter Weber) budú každý poberať zhruba polovicu platu predchádzajúceho plateného vicežupana.


Mgr. Lukáš Milan

 riaditeľ odboru 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky