3. November 2015

Rokovali o ďalšom rozvoji slovensko-chorvátskej spolupráce

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 3. november 2015

Už v roku 2007 nadviazala Žilinská župa spoluprácu s Primorsko-goranskou župou v Chorvátsku. „S druhým najrozvinutejším chorvátskym krajom, Primorsko-goranskou župou, spolupracujeme osem rokov a za tú dobu sme nadviazali veľmi blízky kontakt, zorganizovali viacero podujatí a rokovali aj o spoločnom využití eurofondov. Som rád, že dnes môžem privítať predsedu Primorsko-goranskej župy s jeho delegáciou. Verím, že aj toto stretnutie bude prospešné pre našu ďalšiu spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností,“ povedal po privítaní hostí na pôde Žilinského kraja podpredseda ŽSK Jozef Štrba. Predseda Primorsko-goranskej župy Zlatko Komadina rovnako vyjadril presvedčenie o rozšírení spoločných aktivít. Keďže župa má výbornú dopravnú dostupnosť a v jej hlavnom meste Rijeka sa nachádza zároveň i najväčší chorvátsky prístav, významné možnosti spolupráce sa javia nielen v oblasti cestovného ruchu a kultúry, ale aj priemyslu. 
V Chorvátsku pôsobí približne 25 slovenských firiem, pričom v samotnej Primorsko-goranskej župe sú štyri. Podľa slov oboch predstaviteľov žúp by mala slovensko-chorvátska spolupráca priniesť regiónom nové možnosti a investície. Pri príležitosti spoločného stretnutia podpísal za Žilinský kraj riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Regionálnej komory Žilina Ján Mišura s predsedom Regionálnej obchodnej komory Rijeka za Primorsko-goranskú župu Vidojem Vujicom Memorandum o spolupráci. „Rozvoj Žilinskej župy je ovplyvnený i jej zahraničnými partnermi. Budúci rok máme v pláne zorganizovať obchodnú misiu do Rijeky, kde uskutočníme rokovania s vybranými firmami. Najsilnejšími odvetviami Žilinského kraja je hlavne strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel či stavebníctvo a v týchto oblastiach si vieme veľmi dobre predstaviť našu budúcu spoluprácu,“ uviedol J. Mišura. Ako ďalej doplnil V. Vujic, Primorsko-goranská župa pokračuje v ďalšom rozšírení projektu, ktorý spája mestá Rijeka a Dunajská Streda železničnou dopravou. V týchto mestách sa nachádzajú dôležité kontajnerové terminály námorných prístavov. „Novovybudovaný terminál sídli i v Žiline a keďže hlavné mesto nášho kraja je dôležitou križovatkou železničných koridorov, je prirodzené, že aj v tejto oblasti budeme maximálne nápomocní a podporíme tento projekt, ktorý by mohol prepojiť Rijeku aj so Žilinou,“ zdôraznil podpredseda ŽSK Jozef Štrba. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK