Riešenie problémov v železničnej doprave sa týka aj Žilinskej župy

Pre ŽSK je v tejto situácii dôležitá integrácia dopravy

 

 

 

 

 

Žilina, 6.2.2019 – Županka Erika Jurinová, žilinský primátor Peter Fiabáne a generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Juraj Tkáč rokovali o modernizácii železničnej trate, ktorá v blízkej budúcnosti výrazne zasiahne krajské mesto Žilina, jeho obyvateľov i návštevníkov.

Na jar by malo byť spustené verejné obstarávanie na rekonštrukciu jedného z najdôležitejších železničných uzlov v Žiline a s realizáciou by sa mohlo začať začiatkom roka 2020. Cieľom je celková modernizácia železničnej infraštruktúry, zvýšenie rýchlosti na trati a skrátenie doby cestovania medzi metropolou severu a hlavným mestom. Ukončenie sa predpokladá v roku 2023 a financovanie bude zo zdrojov Európskej únie.

„Žilinu a jej obyvateľov čaká čoskoro veľmi nezávideniahodná dopravná situácia, ktorá súvisí nielen so spomínaným železničným uzlom, ale aj so známymi komplikáciami na stavbách diaľničnej infraštruktúry v okolí Žiliny,“ upozorňuje žilinská županka Erika Jurinová. Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja ako aj mesta Žilina zdôraznili, že veľmi dôležitým prvkom pre fungovanie mesta bude vybudovanie cestného nadjazdu v rámci rekonštrukcie železničného uzla, zo zdrojov ŽSR.

Pre ŽSK je v tejto situácii dôležitá integrácia dopravy. „Práve dobre fungujúci systém integrovanej dopravy je kľúčovým faktorom ako motivovať obyvateľov kraja k využívaniu verejnej dopravy,“ zdôraznila Jurinová. V tejto súvislosti bola so strany samosprávneho kraja opäť otvorená téma vybudovania novej vlakovej zástavky v Kysuckom Novom Meste, pri závode Schaeffler Kysuce, čím sa viac sprístupní verejná doprava pre zamestnancov. „Župa plánuje v dohľadnom čase rozšírenie cestnej infraštruktúry smerom k závodu,“ doplnil vicežupan Igor Janckulík. Nevyhnutnosťou sú parkovacie plochy pri železničných staniciach, preto je nutné zabrániť tzv. špekulatívnym predajom priľahlých pozemkov pri železničných uzloch tretím stranám. Podľa slov Jurinovej je aj takáto služba pohodlného zaparkovania motorového vozidla v blízkosti železničnej stanice dobrým motivátorom pre prestup do verejnej dopravy.

Postupne všetky strany identifikovali problémy, ktoré budeme v spolupráci riešiť. Je ňou napríklad železničná trať medzi krajským mestom a Rajeckou dolinou či trať Čadca - Makov. Župa vidí riešenie v zvýšení priepustnosti koľají, mesto vo vytvorení nových zastávok. Spriepustnením by bola možná vyššia frekvencia vlakových spojov a odľahčili by sa tak cesty 1. a 2.triedy tvrdí Jurinová. Predstavitelia železníc vidia dokonca priestor na modernizáciu zariadení na trati a Žilinská župa plánuje tento rok na rizikových železničných priecestiach na území ŽSK zvýrazniť a posilniť dopravné značenie. Podpredseda Janckulík následne apeloval na skultúrnenie priestorov železničných staníc: „niekedy aj malá investícia v podobe vymaľovanie prípadne výmeny okien dokáže pre ľudí citeľne zvýšiť komfort cestovania.“

„V mnohých otázkach sme našli zhodu a verím, že sa plány postupne aj zrealizujú“ dodala na záver Jurinová.

 

Stretnutie s predstaviteľmi ŽSR

Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky