18. december 2017

Prvé zastupiteľstvo bez najmenších zádrheľov
Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 18. december 2017 

 

Prvé riadne krajské zastupiteľstvo pod vedením novej žilinskej županky Eriky Jurinovej sa uskutočnilo bez najmenších problémov. Hlavnými bodmi zastupiteľstva bolo schválenie pracovných komisií a dvoch medzištátnych projektov, ktorého súčasťou je oprava deviatich mostov. Erika Jurinová zároveň krajským poslancom predstavila aj nového riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ladislava Gabča.
Pracovné skupiny boli schválené prakticky tak, ako ich predsedníčka a vedenie úradu dohodlo na poslaneckom grémiu so zástupcami jednotlivých klubov. „Všetky pracovné skupiny prešli takmer jednomyseľne. Som rada, že sme so všetkými poslaneckými klubmi našli konštruktívny dialóg a spoločne môžeme pracovať pre ľudí tohto kraja,“ konštatovala predsedníčka kraja Erika Jurinová.

Zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo podpísanie partnerskej dohody pre dva cezhraničné projekty. Vďaka nim sa opravia niektoré úseky ciest a najmä mosty. Konkrétne Čadca – Podvysoká, Čadca- Vysoká nad Kysucou, Vitanová - Oravice. Celkovo sa vďaka tomuto projektu podarí už čoskoro opraviť deväť mostov na týchto úsekoch.

Odbor informácií a zahraničných vzťahov