6. marec 2017

Prvá úprava rozpočtu prinesie takmer štyri milióny eur do rozvoja regiónov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 6. marec 2017

Na prvom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili župní poslanci prvú úpravu rozpočtu. Navýšenie predstavuje 3.783.323 eur. „Do rozvoja župných regiónov investujeme takmer štyri milióny eur, a to predovšetkým v oblasti dopravy i školstva,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. 

Župa plánuje podľa jeho slov pokračovať s obnovou techniky pre cestárov za 700-tisíc eur. „Tohtoročná zimná sezóna spôsobila veľké poškodenia našich ciest a hneď ako to počasie umožní, pustíme sa do rekonštrukcií. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sme mali pripravenú techniku,“ zdôraznil žilinský župan. Kraj zrenovuje šesť a kúpi 12 nových vozidiel. Zároveň investuje do ďalších 30 moderných dopravných zariadení. 

V oblasti školstva župa rozhodla o realizácii troch projektov, ktorých financovanie nebolo schválené v rámci eurofondov. „Aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať spolufinancovanie, rekonštrukcie zrealizujeme, keďže modernizácia škôl je jednou z našich priorít. Financie vo výške 1,7 mil. eur vyčleníme z nášho rozpočtu,“ doplnil J. Blanár. ŽSK obnoví budovu Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline. Ako vysvetlila riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová, keďže dôjde k zatepleniu a výmene okien i dverí, znížia sa náklady na vykurovanie. „Efektívnejšie hospodárenie chceme dosiahnuť tiež v Strednej odbornej škole technickej v Námestove. Rovnako budeme zatepľovať, vymeníme okná, dvere a navyše zmodernizujeme plynovú kotolňu. Vymeníme aj doterajšie žiarivkové svetlá za energeticky úsporné,“ dodala E. Rovňanová. Stavebné práce budú pokračovať i v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline. Po úspešnej rekonštrukcii internátu a rozpracovanej obnove športovej haly sa kraj pustí do zateplenia budovy školy a školskej jedálne. „Časť bude financovaná z eurofondov a objekty, ktoré nám Európska únia neschválila, zafinancujeme my. Modernizácia bude tak komplexná,“ uviedla riaditeľka odboru školstva ŽSK.

Nové investície prinesú aj zvýšenie bezbariérovosti. „Vyčlenili sme 50-tisíc eur na vybudovanie schodiskových plošín, vďaka čomu sa výrazne uľahčí prístup pre zdravotne postihnutých obyvateľov nášho kraja,“ dodal J. Blanár. Ide o budovy bývalých polikliník v Kysuckom Novom Meste a Turčianskych Tepliciach a zároveň vo vnútri hlavnej budovy župného úradu v časti kongresovej sály, kde sa konajú zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK