12. jún 2019

Prvá prevádzka pomôže ľuďom so znevýhodnením

 

 

 

 12.6.2019, Žilina – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) začína fungovať prvý sociálno-ekonomický podnik. Má podporiť zamestnanosť a prechod znevýhodnených osôb na pracovný trh. Prvou prevádzkou sociálno-ekonomického podniku ŽSK je práčovňa.

 

 

,,Svoje služby budeme v začiatkoch poskytovať najmä organizáciám v pôsobnosti Žilinskej župy, ale radi by sme oslovili aj komerčné subjekty a širokú verejnosť,“ uviedol Viktor Bučko, konateľ Sociálno-ekonomického podniku ŽSK, s.r.o.

Práčovňa sídli v prenajatých priestoroch Spojenej školy internátnej v Žiline, kde aj v minulosti fungovala práčovňa. Priestory prešli rekonštrukciou a nakúpilo sa profesionálne vybavenie spolu za viac ako 60-tisíc eur.

V prevádzke práčovne je zamestnaných päť stálych pracovníkov a sociálne či zdravotne znevýhodnené osoby. ,,Prácou v práčovni si osvoja pracovné návyky, vďaka čomu sa ľahšie uplatnia na pracovnom trhu. Verím, že im týmto spôsobom pomôžeme zlepšiť kvalitu ich života,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. V začiatkoch bude prevádzka spolupracovať s tromi centrami sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinskej župy – CSS Tau Turie, DSS Synnónia a CSS Lúč.

Zriadenie sociálno-ekonomického podniku schválili župní poslanci minulý rok. Jeho činnosťou budú drobné opravy, údržba, servis budov, in-house riešenia a sociálne podnikanie. Šancu na nový začiatok poskytne dlhodobo nezamestnaným, či spoločensky a zdravotne znevýhodneným ľuďom. Práčovňa je zatiaľ prvou prevádzkou, sociálno-ekonomický podnik postupne rozšíri svoju činnosť aj o drobné opravy, maliarske a natieračské práce i kosenie, ktoré bude vykonávať pre samosprávny kraj a jeho organizácie. Tieto služby by sa mohli zefektívniť z časového i finančného hľadiska, keďže budú vykonávané vlastnou servisnou organizáciou v pôsobnosti ŽSK.

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o je jediným registrovaným sociálnym podnikom v Žilinskom kraji. Registráciu získal v apríli 2019 ako integračný sociálny podnik.

 

 

Slávnostné otvorenie práčovne


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky