Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

12. jún 2019

Prvá prevádzka pomôže ľuďom so znevýhodnením

 

 

 

 12.6.2019, Žilina – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) začína fungovať prvý sociálno-ekonomický podnik. Má podporiť zamestnanosť a prechod znevýhodnených osôb na pracovný trh. Prvou prevádzkou sociálno-ekonomického podniku ŽSK je práčovňa.

 

 

,,Svoje služby budeme v začiatkoch poskytovať najmä organizáciám v pôsobnosti Žilinskej župy, ale radi by sme oslovili aj komerčné subjekty a širokú verejnosť,“ uviedol Viktor Bučko, konateľ Sociálno-ekonomického podniku ŽSK, s.r.o.

Práčovňa sídli v prenajatých priestoroch Spojenej školy internátnej v Žiline, kde aj v minulosti fungovala práčovňa. Priestory prešli rekonštrukciou a nakúpilo sa profesionálne vybavenie spolu za viac ako 60-tisíc eur.

V prevádzke práčovne je zamestnaných päť stálych pracovníkov a sociálne či zdravotne znevýhodnené osoby. ,,Prácou v práčovni si osvoja pracovné návyky, vďaka čomu sa ľahšie uplatnia na pracovnom trhu. Verím, že im týmto spôsobom pomôžeme zlepšiť kvalitu ich života,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. V začiatkoch bude prevádzka spolupracovať s tromi centrami sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinskej župy – CSS Tau Turie, DSS Synnónia a CSS Lúč.

Zriadenie sociálno-ekonomického podniku schválili župní poslanci minulý rok. Jeho činnosťou budú drobné opravy, údržba, servis budov, in-house riešenia a sociálne podnikanie. Šancu na nový začiatok poskytne dlhodobo nezamestnaným, či spoločensky a zdravotne znevýhodneným ľuďom. Práčovňa je zatiaľ prvou prevádzkou, sociálno-ekonomický podnik postupne rozšíri svoju činnosť aj o drobné opravy, maliarske a natieračské práce i kosenie, ktoré bude vykonávať pre samosprávny kraj a jeho organizácie. Tieto služby by sa mohli zefektívniť z časového i finančného hľadiska, keďže budú vykonávané vlastnou servisnou organizáciou v pôsobnosti ŽSK.

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o je jediným registrovaným sociálnym podnikom v Žilinskom kraji. Registráciu získal v apríli 2019 ako integračný sociálny podnik.

 

 

Slávnostné otvorenie práčovne


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky