24. apríl 2020

Ide o prvú veľkú obnovu ostrova za takmer 50-tisíc eur.

 

 

 

 23.4.2020, Žilina - Na Slanickom ostrove umenia sa po zime opäť rozbehli práce.Do nástupu leta by mala byť ukončená prvá etapa jeho revitalizácie s podporou Žilinskej župy a štátnych dotácií na rozvoj regiónu.


Slanický ostrov v správe Oravskej galérie prechádza prvou veľkou obnovou. Doteraz sa na ňom realizovala len bežná údržba. Najskôr sa celý presvetlil a vyčistil za pomoci študentov SOŠ Lesníckej v Tvrdošíne, ktorí v rámci výcviku pomáhali s odbornými prácami. V kostole Povýšenia svätého Kríža sa nachádza nová 3D vizualizácia pôvodného oltára, ktorú je možné vidieť na obrazovke, prípadne po zosnímaní QR kódu. V týchto dňoch sa rozbehli stavebné úpravy, ktoré boli prerušené počas zimného obdobia. ,,Podarilo sa nám získať dotáciu z Úradu vlády SR na revitalizáciu spevnených plôch. S prácami sa začalo ešte v novembri. Verím, že sa nám podarí vytvoriť príjemné prostredie na trávenie voľného času pre turistov aj obyvateľom kraja. Zrekonštruované plochy a chodníky by mali zvýšiť komfort a bezpečnosť návštevníkov a tým zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb," povedala županka Erika Jurinová. Rekonštrukcia sa týka najmä hlavných komunikačných ťahov - spevnené plochy sú nasmerované od dvoch mól smerom ku kostolu.
Práce by podľa zmluvy mali byť ukončené v júni, avšak vzhľadom na ich napredovanie sa očakáva ukončenie ešte v predtermíne.

Na revitalizáciu získala Žilinská župa dotáciu vo výške 40 000 €. Ďalších takmer deväť tisíc dofinancuje ŽSK. (Cena diela je 48 714,40 €.)

Hlavná sezóna na ostrove začína tradične v máji a končí v závere septembra. ,,V rámci postupného uvoľňovania opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu, ktoré predstavila vláda dnes predpokladáme, že Slanický ostrov umenia by mohol byť ako turistická atrakcia v exteriéri návštevníkom sprístupnený už v druhej fáze uvoľňovania opatrení," doplnil riaditeľ kultúry ŽSK Martin Hromada. Hygienické opatrenia ostanú v platnosti.

Slanický ostrov umenia je pozostatok zaplavenej obce Slanica, ktorá navždy zmizla pod hladinou Oravskej priehrady ešte v roku 1953. Z obce sa zachovalo iba jej návršie so zachovalým barokovým kostolom Povýšenia svätého Kríža a kalváriou. Dnes patrí Slanický ostrov medzi obľúbené turistické destinácie. Turistov naň dovezie loď z prístavu. Na ostrove sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Vlani ho navštívilo približne 54-tisíc ľudí.