1. apríl 2016

Projekt Priechody bez nehody vstupuje do finále. Pozrite si nové mapy najfrekventovanejších priechodov.

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 31. marec 2016

Unikátny projekt spolupráce Žilinskej župy a Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline pozná víťazov súťaže vyhlásenej v rámci aktivity Priechody bez nehody. „Do súťaže, ktorej cieľom bolo preveriť znalosti stredoškolákov o bezpečnosti na cestách, sa zapojil rekordný počet účastníkov. Až 920 žiakov nám poslalo svoje odpovede na súťažné otázky. Čo znamená, že minimálne viac ako deväť stoviek stredoškolákov si osvojilo nové vedomosti o cestnej premávke a verím, že sa bude na cestách pohybovať bezpečnejšie,“ zdôraznil predseda ŽSK Juraj Blanár. Podľa jeho slov bola súťaž lákavá najmä pre hlavnú výhru, ktorú župa venuje kvarte A z Gymnázia v Tvrdošíne, ktorej žiačka Kristína Kokošková správne odpovedala na tri otázky a bola vyžrebovaná spomedzi všetkých súťažiacich. Celá trieda tak vyrazí na výlet na raftoch po rieke Váh. 

Cieľom projektu bolo oboznámenie žiakov stredných škôl s cestnými predpismi najmä v oblasti bezpečnosti nemotorových účastníkov na priechodoch pre chodcov. ŽSK začal spoluprácu s políciou už vo februári tohto roka, kedy študenti vybraných škôl absolvovali praktické ukážky v teréne. Následne bola do všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji distribuovaná vzdelávacia prezentácia zameraná na prevenciu proti negatívnym udalostiam na cestách. Do konca marca mali žiaci možnosť na základe informácií získaných z prezentácie odpovedať na tri súťažné otázky, odpovede zaslať na mailovú adresu priechodybeznehody@zilinskazupa.sk a vyhrať zážitok pre celú triedu. 

Súčasťou aktivity bolo i vypracovanie špeciálnej mapy, na ktorej ŽSK v spolupráci s KR PZ v Žiline zaznačil najfrekventovanejšie priechody pre chodcov v krajskom meste Žilina. „Naším zámerom bolo vypracovať takéto mapky pre všetky naše okresné mestá. Po krajskom meste sme pripravili preto prvé okresné mapy pre regióny Liptov a Orava,“ priblížil žilinský župan. Mapy najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v mestách Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo nájdu občania na webovej stránke ŽSK www.zilinskazupa.sk v podstránke Náš kraj – Bezpečne na cestách (http://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/bezpecne-cestach/). „Momentálne pracujeme na mapách pre regióny Kysuce, Horné Považie a Turiec. Po ich dokončení ich taktiež zverejníme na našej webstránke,“ uzavrel J. Blanár.  

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK