Prímestská autobusová doprava v Žilinskom kraji

Zmeny od pondelka 23.3.2020

 

 

 

 

 

 

Od pondelka 23. 03. jazdia autobusy opäť v „prázdninovom“ režime. Obmedzíme však spoje, ktoré primárne nezabezpečujú dochádzanie za prácou či inými povinnosťami a vykazovali veľmi nízku až žiadnu vyťaženosť.

Nastaviť systém verejnej autobusovej dopravy v tejto mimoriadnej situácií nie je jednoduché. Mnohí cestujúci pred obavami zo šírenia nákazy uprednostňujú jazdu autom, zatvorili sa školy, obchody a iné prevádzky. Je však v našom záujme nastaviť režim tak, aby sa každý zamestnanec mohol dostať do práce a domov. Spoje budeme neustále koordinovať, priebežné vyhodnocovať a aktuálne riešiť pripomienky od jednotlivých zamestnávateľov, samospráv či samotnej cestujúcej verejnosti. Chceme verejnou dopravou obslúžiť čo najširšie územie v nevyhnutnej minimálnej miere súvisiacej s mimoriadnej situácii. 

V tejto chvíli Vás prosíme o trpezlivosť. Robíme všetko preto, aby sme zmiernili dopady mimoriadnej situácie, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do života každého z nás.

Viac informácii o cestovných poriadkoch sa dozviete na stránkach našich dopravcov: