Príležitosť, ktorá sa neodmieta

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši sa zapojila do programu Prax v zahraničí cez Erasmus+ a získala grant pre svojich žiakov na absolvovanie odbornej praxe v Taliansku.

 


Súčasný svet od ľudí veľa očakáva, ale aj veľa ponúka. A keďže na život nasledujúce generácie pripravuje aj škola, Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši sa zapojila do programu Prax v zahraničí cez Erasmus+ a získala grant pre svojich žiakov na absolvovanie odbornej praxe v Taliansku. V tomto školskom roku sa pre tretiakov na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši stali dobré známky z odborných predmetov a anglického jazyka vstupenkou do Milána.
O účasť na trojtýždňovej praxi v talianskom Miláne bojovali žiaci tretích ročníkov a tí najlepší sa nakoniec zúčastnili trojtýždňového pobytu v Miláne, z ktorého mali hradené ubytovanie, stravu, cestovanie mestskou dopravou, poistné, vreckové a dva výlety počas víkendov.
Deväť milánskych firiem prejavilo o nich záujem a vyčlenilo pre každého žiaka tútora, hovoriaceho po anglicky, ktorý ho zasvätil do tajomstiev svojho podniku. „Vzdelávanie našich študentov sa snažíme smerovať tak, aby sa učili pre život a k tomu patrí aj učenie sa samostatnosti, schopnosti komunikovať a pracovať v tíme. Práve prax v zahraničí bola jedinečnou príležitosťou osvojiť si aj tieto zručnosti.“ Hovorí riaditeľka školy Anna Dvorščáková.
Niektorí študenti pracovali v podnikoch, zaoberajúcich sa logistikou a prepravou tovaru, iní vykonávali administratívne práce, ďalší sa ocitli v cestovnej kancelárii, ubytovacom zariadení alebo robili sprievodcov v Múzeu dizajnu Triennale. Zručnosti a poznatky, získané na hodinách anglického jazyka aj odborných predmetov prešli skvelou a atraktívnou previerkou. Bolo potrebné naučiť sa orientovať vo veľkomeste, cestovať metrom a nestratiť sa cestou do práce a z práce, privyknúť si jesť cestoviny a pizzu, mať vhodný odev a správanie a postarať sa sám o seba a o svoje veci. „Pobyt v Miláne mal na našich žiakov veľmi pozitívny efekt. Bola som prekvapená, ako niektorí z nich počas troch týždňov v zahraničí dozreli, osamostatnili sa a začali si viac veriť. Schopnosti dohovoriť sa v angličtine, fungovať v zahraničnom pracovnom kolektíve a samostatne sa rozhodovať dodali študentom viac sebavedomia a odvahy prejaviť sa. Verím, že naši sedemnásti najlepší sa už vo svete nestratia,“ uzatvára Janka Klepáčová, vedúca projektu Pracuj v zahraničí. 
Zaujímavou skúsenosťou bolo, že pracovný deň v Miláne začína omnoho neskôr ako na Slovensku, napríklad niektorí študenti začínali pracovať o pol štvrtej poobede, obedné prestávky tu trvajú aj hodinu a v práci je dôležitá predovšetkým dobrá komunikácia medzi zamestnancami.
Voľný čas využili študenti na spoznávanie mesta. Zo strechy slávnej katedrály Duomo sa pozerali na život v milánskom „mravenisku“, v Múzeu Leonardo da Vinci obdivovali vynálezy, zostrojené podľa nákresov tohto slávneho umelca, v stredovekom hrade Castello Sforzesco sa túlali sieňami, v ktorých rod Sforza zhromaždil všetky poklady vtedajšieho sveta bohatých.
„Sme veľmi vďační, že sme práve my mali možnosť zúčastniť sa praxe v zahraničí. Okrem nových vedomostí a skúseností sme si z Milána odniesli aj veľa krásnych spomienok“, tlmočí za všetkých sedemnástich zúčastnených svoje dojmy Lukáš Salak, žiak 3. ročníka ekonomického lýcea. 


 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky