16. február 2021

Predstavujeme ponuku stredných škôl

 

 

 

 


15.2.2021, Žilina - Žilinská župa prezentuje možnosti štúdia na stredných školách. Pomôcť deviatakom pri rozhodovaní má prehľadná brožúra a aj nová webová stránka mojastredna.sk.

Žilinská župa má vo svojej správe 59 stredných škôl (15 gymnázií, 1 konzervatórium, 1 školu umeleckého priemyslu, 6 spojených škôl, 36 stredných odborných škôl) a jednu jazykovú školu. Študijné a učebné odbory pokrývajú svojimi zameraniami takmer celú oblasť hospodárstva a kvalifikovaní pedagógovia v krajských školách sú pripravení modernou formou odovzdávať študentom svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti, aby ich čo najlepšie pripravili na budúce povolanie a na život.

V týchto dňoch župa rozbieha kampaň stredných škôl a pre rodičov a žiakov posledných ročníkov základných škôl spustila modernú webstránku mojastredna.sk. ,,Stránka je jednoduchá a prehľadná, svojich návštevníkov prevedie jednotlivými školskými odbormi, ktoré Žilinská župa ponúka. Pre lepšiu orientáciu sú školy rozdelené podľa zamerania, ale aj podľa regiónu, v ktorom sa nachádzajú," uviedla županka Erika Jurinová. Potenciálnych študentov oboznámi aj s možnosťami ubytovania v rámci školských internátov a prevedie dôležitými termínmi a aktualitami.

,,Výber strednej školy je pre žiakov mimoriadne dôležitým rozhodnutím, ktoré zásadným spôsobom ovplyvní ich budúcu kariéru. Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila spôsob vzdelávania, ktoré sa dnes deje v online prostredí. A tak bude prebiehať aj výber strednej školy. Dni otvorených dverí nahradili virtuálne prehliadky a verím, že naša webová stránka bude praktickou pomôckou, ktorá uľahčí ich výber," dodala Jurinová. Spolu s webovou stránkou župa pripravila aj prehľadnú brožúru s moderným dizajnom, ktorá na svojich takmer 150-tich stranách prevedie žiakov po svojich školách a predstaví im pikošky a zaujímavosti zo života stredoškolákov.

S novou webstránkou a brožúrou ako i so samotnou ponukou stredných škôl župa oboznámi aj výchovných poradcov základných škôl na území Žilinského kraja, pre ktorých na dnes (utorok 16.2.) pripravila online seminár. Súčasťou semináru sú krátke prednášky spolupracujúcich subjektov ako Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, Štátny inštitút odborného vzdelávania a spoločnosť Trexima.

Tohtoroční deviataci podávajú prihlášky na stredné školy do 8. apríla 2021. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, tzv. monitor, je presunuté až na 9. júna, takže nebude jedným z kritérií prijatia na strednú školu, ako zvyčajne bývalo.

Brožúra na stiahnutie:

 

k zhliadnutiu aj na ISSU: