Pozvánka na zasadnutie mandátovej komisie Zastupiteľstva ŽSK

20. marec 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie mandátovej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

20. marca 2019 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prešetrenie sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej – Dvorožňákovej, ktorá bola doručená 18. februára 2019, zaevidovaná pod č.: 5/2019.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. marca 2017JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
predseda komisie          

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky