Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Pozvánka na zasadnutie mandátovej komisie Zastupiteľstva ŽSK

20. marec 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie mandátovej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

20. marca 2019 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prešetrenie sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej – Dvorožňákovej, ktorá bola doručená 18. februára 2019, zaevidovaná pod č.: 5/2019.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. marca 2017JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
predseda komisie          

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky