POZVÁNKA NA ZASADNUTIE KOMISIE ZDRAVOTNÍCTVA ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

22. októbra 2021 (piatok) o 14.00 hodine

 

P o z v á n k ana zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

 

22. októbra 2021 (piatok) o 14.00 hodine.

Program:

1. Otvorenie.
2. Návrh zákona Ministerstva zdravotníctva SR o kategorizácii ústavnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Záver.

S pozdravom

Žilina 14. októbra 2021

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie MilováMUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie