Pozvánka na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

25. apríla 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

 

 

 

 


P o z v á n k a


na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

25. apríla 2019 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 14. marca 2019.
  3. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku dopravy.
  5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  6. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov.
  7. Informácia o súťaži na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 17. apríla 2019

Mgr. Matej Fabšík v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky