Pozvánka na slávnostné podpísanie zmluvy

O poskytnutí finančného príspevku z programu Poľsko-SlovenskoPozývame Vás na slávnostné podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z programu Poľsko – Slovensko pre projekt „Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski”.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnia:

  • Adam Hamryszczak, štátny tajomník, Ministerstvo investícií a rozvoja Poľskej republiky
  • MUDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie
  • Paweł Baj, primátor mesta Głogów Małopolski
  • Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup

KEDY: 15. októbra 2018 (pondelok), o 9:00 hod.

KDE: Miejsko Gminny Dom Kultury (Mestský a obecný kultúrny dom) v Głogowe Małopolskom, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, Spoločenská sála (prízemie)

PRIHLÁŠKY zasielajte na adresu: a.ginter@glogow-mlp.pl 

Informácia o projekte:
- Príspevok: 1,1 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

- Prijímatelia: mesto Spišské Podhradie (vedúci partner), Głogów Małopolski, biskupstvo Spišské Podhradie

- Hlavné aktivity: obnova hlavného námestia v Głogowe Małopolskom (jedno z najväčších hlavných námestí v Poľsku), revitalizácia Biskupskej záhrady (časť pamiatkovej rezervácie Spišskej Kapituly zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO), vypracovanie turistickej ponuky cestovného ruchu kultúrno-náboženskej povahy na základe pamiatok kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú v regióne.

- Ukončenie projektu: 31. augusta 2020

PROGRAM


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky