Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Pozvánka na školenie k IV a V. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

V rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“, ktoré sa bude konať dňa 20.06.2019 v priestoroch Úradu ŽSK.

 

 

 

 Prioritná os I -
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os III – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa bude konať 20.06.2019 v kongresovej sále Úradu ŽSK

Program školenia:

  • 900 – 930 Registrácia účastníkov
  • 930 - 1030 Otvorenie
  • Prezentácia Strešných projektov
  • Oprávnenosť výdavkov
  • Informovanie a publicita
  • 1030 – 1130 Generátor žiadostí a vyúčtovaní

Cieľová skupina -potenciálni žiadatelia z okresov: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Námestovo

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 18.06.2019 na e-mailovej adrese: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk

Prosíme účastníkov školenia, aby si naštudovali dokumenty uvedené vo výzve, ktoré budú prezentované na školení.


"Spracúvanie osobných údajov je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/"

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky