Pozvánka na školenie k IV a V. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

V rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“, ktoré sa bude konať dňa 20.06.2019 v priestoroch Úradu ŽSK.

 

 

 

 Prioritná os I -
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os III – Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa bude konať 20.06.2019 v kongresovej sále Úradu ŽSK

Program školenia:

  • 900 – 930 Registrácia účastníkov
  • 930 - 1030 Otvorenie
  • Prezentácia Strešných projektov
  • Oprávnenosť výdavkov
  • Informovanie a publicita
  • 1030 – 1130 Generátor žiadostí a vyúčtovaní

Cieľová skupina -potenciálni žiadatelia z okresov: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Námestovo

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 18.06.2019 na e-mailovej adrese: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk

Prosíme účastníkov školenia, aby si naštudovali dokumenty uvedené vo výzve, ktoré budú prezentované na školení.


"Spracúvanie osobných údajov je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/"

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky