Pozvánka na konferenciu

Partnerstvo v oblasti podnikania a verejného obstarávania

 

 

 

 

10. októbra 2018 (streda) v čase 9.00 – 12.30 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Program

8.30 – 9.00 h prezentácia účastníkov

9.00 – 9.10 h otvorenie 
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK

9.10 – 10.10 h Naše zámery na zvýšenie hospodárnosti a otvorenie hospodárskej súťaže, podpora malého a stredného podnikania s dôrazom na rôzne formy obstarávania, ochrana pred nekalými praktikami
Ing. Ladislav Gabčo, CSC. riaditeľ úradu ŽSK 
Zástupcovia samosprávnych krajov SK8

10.10 – 10.40 h.Príležitostné verejné obstarávanie, Cezhraničné verejné obstarávanie a ich uvedenie do praxe
Ing. Jaroslav Lexa – riaditeľ inštitútu verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
Mgr. Zuzana Kršjaková – riaditeľka odboru legislatívno - právneho Úradu pre verejné Obstarávanie

10.40 – 10.50 h. Diskusia 

10.50 – 11.15 h prestávka

11.15 – 11.40 h. Podpora podnikania
Ing. Ján Mišura, riaditeľ SOPK Žilina
Spolupráca s MaSP v rámci spoločných komerčných misií na zahraničných trhoch 
Ing. Ľubor Kostelný, špecialista pre zahraničný obchod
 
11.40 – 12.00 h. Potenciál pre rozvoj ekonomiky a návrhy riešení pre druhotnú platobnú neschopnosť
Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ
 
12.00 – 12.20 h. Strategické verejné obstarávanie a podpora miestnej ekonomiky
JUDr. Elena Sivová, riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a majetku ŽSK
Mgr. Katarína Hreusová, vedúca verejného obstarávania

12.20 – 12.30 h. Diskusia a záver

12.30– 13.00 h obedňajšia prestávka

1300 – 14.30 h. Pracovné rokovanie zástupcov SK8

Bližšie informácie získate na tel. č. +421 41 5032 457 alebo

Tešíme sa na Vašu účasť. 

S pozdravom 

JUDr. Elena Sivová
riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a majetku ŽSK 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky