„Postavme sa za deti“

Online stretnutie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo online stretnutie „Postavme sa za deti“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej,ktoré zorganizoval odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny - koordinátormi ochrany detí pred násilím ZA kraja. Účastníkmi boli koordinátori prevencie kriminality, školskí psychológovia, pedagógovia a iní odborníci na danú tému. Celkovo sa zúčastnilo cca 50 účastníkov. Program uvádzame na priloženom plagáte a prikladáme zverejnený článok o linke na stránke www.mojastredna.sk.

Zverejnenie:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.11.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky