26. FEBRUÁR 2015

Pomôžme zachovať naše kultúrne dedičstvo

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina 26. február 2015

Pamiatky a hrady patria medzi jedno z našich najvýznamnejších kultúrnych dedičstiev. Dnes (26. 2. 2015) sa v kongresovej sále Úradu ŽSK uskutočnila odborná konferencia o obnove kultúrnych pamiatok v Žilinskom kraji pod názvom „Pamiatky a hrady, kto ich vezme do parády?“. Priliehavý názov nadväzoval na informačný seminár z roku 2009 o záchrane hradov na území nášho kraja a vyjadroval ústrednú myšlienku stretnutia, ktorá v sále odznela viackrát – obnova a údržba pamiatok je jedinou cestou, ako zachrániť kultúrne a prírodné dedičstvo aj pre ďalšie generácie. Prezentácií sa zúčastnilo až 133 účastníkov a vypočulo si podnetné príspevky ôsmich skúsených odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí svoj život zasvätili tejto téme. Zámerom krajskej samosprávy bolo sprostredkovať užitočné informácie, ktoré im pomôžu pri získavaní prostriedkov, grantov a odbornej podpory na revitalizáciu. „Naše kultúrne pamiatky sú svedkami bohatej histórie Žilinskej župy a aby sme si zachovali vlastnú minulosť, musíme si ju chrániť. Som rada, že ľudia sa o túto tému zaujímajú a sú to nadšenci i milovníci tradícií a architektúry. Chceme rozšíriť povedomie o našich pamiatkach a podať pomocnú ruku každému, kto sa snaží o zachovanie nášho dedičstva,“ povedala riaditeľka odboru kultúry ŽSK Zuzana Kmeťová.

Prvá polovica dňa bola venovaná vzácnym kultúrnym pamiatkam, ktoré sa nachádzajú na území Žilinskej župy a projektom cezhraničnej spolupráce a programu Obnovme si dom z Ministerstva kultúry SR, prostredníctvom ktorých môžu organizácie získať významnú finančnú podporu pre svoju činnosť. V druhej časti dostali priestor nielen odborníci preventívnej údržby pamiatok, ale aj dobrovoľné združenia starajúce sa o záchranu Lietavského a Hričovského hradu. Počas konferencie bol pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program. Ukážky a ochutnávky dobových špecialít rozvoňali časť úradu a navodili tradičnú atmosféru spred dávnych rokov. Milovníci zbraní si mohli pozrieť exponáty zo zbierok Považského, Oravského a Kysuckého múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a pre nežnejšie pohlavie bol pripravený predaj Stredovekej kuchárky a propagačné materiály vydané Žilinskou župou a Krajskou organizáciou cestovného ruchu. O úspechu konferencie hovorí nielen spokojnosť zúčastnených, ale aj cesta, ktorú niektorí merali do Žiliny až z Popradu, Spiššskej Belej, Trenčína či Zemianskych Kostolian.

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky