18. FEBRUÁR 2015

Poliklinika v Námestove zúročila ďalšiu investíciu do zdravotníctva

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. február 2015

Jediné poliklinické zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja - Oravská poliklinika Námestovo dnes (17. 2. 2015) slávnostne otvorila novovybudovaný trakt B 1. poschodia. Poliklinika plní významnú úlohu v najväčšom okrese Oravy, v ktorom nie je nemocnica, a svoje špecifické postavenie si udržiava aj vďaka lokalizácii v prihraničnom regióne s Poľskom. Na celkové finančné náklady spojené s dobudovaním poschodia, ktoré predstavujú 901 066 EUR, prispela Žilinská župa čiastkou 300 000 EUR. Okrem stavebných prác uhradil kraj aj vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravné práce na areálovej komunikácii vo výške 7 850 EUR a pomohol tak k prepojeniu areálu polikliniky a vytvoreniu 18 nových parkovacích miest. „Vďaka dobudovaniu priestorov sa nám darí postupne zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Prispievame tým nielen k zefektívneniu energetickej náročnosti prevádzky a zlepšeniu pracovného prostredia zamestnancov, ale v konečnom dôsledku najmä k zvýšeniu komfortu našich pacientov,“ konštatoval podpredseda ŽSK Jozef Štrba. Spolu s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK Annou Majbíkovou zdôraznili potrebu dlhodobej podpory jednotlivých zdravotníckych zariadení nášho kraja a ich modernizáciu, o ktorú sa usilujeme vo všetkých regiónoch.
V júni minulého roku zahájila svoju prevádzku aj lekáreň Oravskej polikliniky. Po Kysuckej nemocnici v Čadci a Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej ide o štvrtú lekáreň, ktorá bola zriadená zdravotníckymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a ktorej zisk je jej bezprostredným príjmom. Zatiaľ čo pri súkromných prevádzkach končia peniaze pacientov v súkromnom sektore, v Námestove zákazníci investujú priamo do budúcnosti polikliniky. Dosiahnutý zisk tak možno použiť na obnovu prístrojovej techniky, rekonštrukciu alebo obnovu priestorov. Nespornou výhodou je teda fakt, že vďaka svojim nákupom v lekárni pacienti sami prispievajú k zlepšeniu starostlivosti. Žilinský kraj prispel na vybudovanie lekárne sumou 30 000 EUR a ďalších 20 920 EUR putovalo z vlastných zdrojov polikliniky. Pacienti nájdu v zariadení 7 ambulancií na plný úväzok a 3 ambulancie na čiastočný úväzok. Podľa slov riaditeľky Oravskej polikliniky Daniely Fejovej sa v zariadení pripravuje priestor aj pre ďalšiu chirurgickú ambulanciu.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja