Poďme spolu do sveta

Projekt, ktorý Krajská knižnica v Žiline realizovala počas školského roku 2017/18


„Poďme spolu do sveta“ je názov projektu, ktorý Krajská knižnica v Žiline realizovala počas školského roku 2017/18 s finančnou podporou Nadácie Centra pre filantropiu. Našu knižnicu pravidelne počas roka navštevovali deti špeciálnej základnej školy J.Vojtaššáka v Žiline. Témou podujatí bolo poznávanie sveta interaktívnou formou prostredníctvom didaktických pomôcok a Montessori materiálu. Tento materiál spoločne s knihami nám veľmi pomohol priblížiť deťom so špeciálnymi potrebami všetky kontinenty sveta. S deťmi sme využívali taktilné Montessori glóbusy, puzzle kontinentov s trojprstovým úchopom na rozvoj jemnej motoriky, kompasy na pochopenie orientácie v priestore a mnohé pomôcky zakúpené s touto finančnou podporou. Je dôležité, aby deti so znevýhodnením získavali informácie cez zážitok, a to sme sa snažili aj prostredníctvom tvorivej dielne, ktorá každú aktivitu ukončovala. V Amerike sme si vyrábali indiánske čelenky, v Afrike masky, v Ázii vejáre a v Austrálii bumerangy. Každé stretnutie bolo zážitkom pre nás knihovníkov i zúčastnené deti. Sme presvedčení, že knižnica aj takouto formou dokáže vstúpiť do vzdelávacieho procesu a podporiť ho. Môže sa aj cez takéto témy stať partnerom škôl, upevniť preberané učivo a podporiť tak aj čitateľskú gramotnosť detí.

PhDr. Dana Ďuračíková

knihovníčka
Krajská knižnica v Žiline
www.krajskakniznicazilina.sk
https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina
tel.: +421 41 723 30 90
LATITUDE - 49° 12' 53,143" N LONGITUDE - 18° 44' 29,592" E
LATITUDE1 - 49,2147618450177 LONGITUDE1 - 18,741553299653


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky