Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

14. januára 2019 (pondelok) o 14.00 hodine

 

 

 


P o z v á n k a


na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

14. januára 2019 (pondelok) o 14.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí (č. d. 428).

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 5. novembra 2018.
  3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2018.
  4. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
  6. Správa o činnosti Etickej komisie Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  7. Vyhodnotenie podnetov a sťažností za rok 2018.
  8. Informácia o aktivitách a  výsledkoch odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 9. januára 2019

MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky