PRACUJ PRE ŽSK - VÝBEROVÉ KONANIA V KULTÚRNYCH INŠTITÚCIACH

Riaditelia budú zodpovední za činnosť organizácie, jej zveľaďovanie a efektívne nakladanie s majetkom. Životopisy s potrebnými dokumentami zasielajte na adresu Alzbeta.Skopalova@zilinskazupa.sk do 12. júnaSpodná navigácia

Aktualizácia: 25.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky