OZNAM k výzve na predkladanie PZ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci IROP

Oznam ŽSK.

 

 

 

 

 

Dňa 3.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj „SO pre IROP“) v súvislosti s uvedenou výzvou poskytuje individuálne konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi, ktorými sú obce, mestá, okresné úrady, mimovládne/neziskové organizácie a subjekty zo súkromného sektora v rámci Žilinského kraja. 

Individuálne konzultácie realizujú zamestnanci SO pre IROP každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 15:00 hod. v sídle SO pre IROP na Úrade Žilinského samosprávneho kraja až do uzatvorenia výzvy

V prípade záujmu o konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia telefonicky na čísle: 041/ 50 32 158, prípadne e-mailom na:
Viac informácii o uvedenej výzve a potrebné riadiace dokumenty nájdete TU.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky