Oznam

Vyhlásenie výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

 

 

 


Regionálne poradenské centrum SK-CZ Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať, že dňa 15.10. 2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika., kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky