Orava dýchala divadlom

Už 14. ročník festivalu divadla a umeleckého slova sa v priebehu troch dní konal v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne v kultúrnych domoch v Žaškove a vo Veličnej.

 

 

 

Ponúkol divákom štrnásť inscenácií v podaní divadelných a recitačných kolektívov z celej Oravy. V programoch festivalu bolo obsiahnutých niekoľko regionálnych súťaží. Súťažné kategórie detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých hrajúcich pre deti a detských recitačných kolektívov sa predstavili v súťaži pod názvom O erb mesta Dolný Kubín. V jej 34. ročníku sa 17. 3. predstavilo jedenásť súborov. Súťaž o 8:00 v prvom programovom bloku otvorili detský divadelný súbor Slniečko pri ZŠ s MŠ z Krušetnice, detský recitačný kolektív Lienky z Novoti a detský divadelný súbor Úsmev pri ZŠ s MŠ z Babína. Druhý programový blok od 10.00 patril štyrom detským divadelným súborom - Detskému divadelnému súboru Prvosienka a Stratení chlapci pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka a DSS zo Zákamenného, detskému recitačnému kolektívu Radosť pri OZ Caritas Christi z Dolného Kubína, detskému divadelnému súboru Motýle pri CSŠ z Dolného Kubína a detskému divadelnému súboru DivaDielko pri OKS z Dolného Kubína. V ďalšom bloku od 12.30 sa predstavili najmenším divákom detský recitačný kolektív Čarohlások pri ŠZŠ pre deti s TP z Dolného Kubína a a detský divadelný súbor Zmmáci pri CVČ v Rabči. Posledný programový blok od 14.00 patril dvom inscenáciám -detskému divadelnému súboru Dobrozvíťazí pri ZUŠ z Nižnej a Gymnáziu z Tvrdošína a amatérskemu divadlu mladých Pliaga pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne. V piatok 18. marca sa po uvedení divadla poézie BezMena pri ZŠ s MŠ v Babíne a Gymnáziu v Námestove o 9.00 predstavili v ďalšej súťažnej časti recitátori v umeleckom prednese poézie a prózy v IV. a V. kategórie z celej Oravy. V poézii sa predstavilo 17 recitátorov, v próze 12. V piatok 18. 3. sa o 18.00 hod. v rámci divadelného festivalu predstavili divákom herci ochotníckeho divadelného súboru Omladina zo Zubrohlavy v kultúrnom dome v Žaškove a v sobotu 19. 3. tiež o 18.00 divadelný súbor NOS z Námestova v kultúrnom dome vo Veličnej. Odborná porota v zložení Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. z Prešova, Mgr.art. Petra Štorcelová zo Žiliny a PhDr. Eva Štofčíková z Liptovského Mikuláša, udelila prvé miesta a návrh na priamy postup na krajskú súťažnú prehliadku Detský divadelný medveď do Žiliny Detskému divadelnému súboru Prvosienky a Stratení chlapci pri ZŠ s MŠ a pri DSS zo Zákamenného a detskému divadelnému súboru Dobrozvíťazí pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne. V kategórii detských recitačných kolektívov získal prvé miesto s postupom na krajskú súťažnú prehliadku Vajanského Martin do Martina detský recitačný kolektív Lienky z Novoti za zinscenovanie textov Margity Ivaničkovej a Daniela Heviera – Pyžamkáči. V kategórii amatérskeho divadla mladých získal 1. miesto a priamy postup na krajskú súťažnú prehliadku Turčianske javisko do Martina súbor Pliaga pri ZUŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne s autorskou hrou Agáty Brozovej Zahrajte mi tichúčko. Odborná porota udelila štyri individuálne ceny: Andrei Mužilovej za kostýmy v rozprávke Povedačky cez pytačky, Adamovi Hvolkovi za interpretáciu postavy Vlka v inscenácii Bomba kšeft – 3+1 kivik verzus vlk na 4 spôsoby ...a to celé v 3D, Zdenke Brozovej za scénickú výpravu inscenácie Psina, Jaroslavovi Brozovi za réžiu inscenácie Psina.

Festival je každoročným vyvrcholením oravskej divadelnej sezóny a pripravilo ho Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, Obecným úradom v Žaškove a Obecným úradom vo Veličnej.

V Dolnom Kubíne 22. 3. 2016 
Mária Janotíková

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky