12. marec 2018

Odborná pomoc obetiam trestných činov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 12. marec 2018

 

Na pôde ŽSK dnes diskutovali právnici, policajti, prokurátori, či sudcovia. Témou boli obete.

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa konala konferencia Odborná pomoc obetiam trestných činov. Konferencia reaguje na zákon č. 274/2017 o obetiach trestných činov.

Na pôde ŽSK dnes diskutovali právnici, policajti, prokurátori, či sudcovia. Témou boli obete.

Žilinský samosprávny kraj na čele s predsedníčkou Erikou Jurinovou sa ako prvý prihlásil, že sa chce spolupodieľať na implementácií nového zákona o obetiach trestných činov, ktorý je účinný od januára tohto roku.Podľa Jurinovej sa ŽSK bude snažiť byt lídrom na Slovensku v pomocí obetiam trestných činov.

,,My sme spolu s Erikou Jurinovou veľmi tlačili na to, aby vôbec nejaká právna norma vznikla, pretože sme na Slovensku nič nemali a obete stále ťahali za kratší koniec v trestnom konaní, kde páchatelia sú mnohými úpravami trestného poriadku zvýhodnení,“ uviedla zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia Janka Šípošová.


Nový zákon dáva zákonné právo na zrozumiteľné informácie a zároveň garantuje právo na služby a na odbornú právnu a psychologickú pomoc pre obzvlášť zraniteľné obete, ako sú deti, obete domáceho násilia či zdravotne postihnutí.

,,Tragické udalosti posledných dní sú dôkazom toho, že takýto zákon je nevyhnutný a mal tu byť už dávno. Už počas pôsobenia v NR SR som sa téme venovala a presadzovala nevyhnutnosť takejto právnej úpravy. Aj preto ma veľmi teší, že práve v našich priestoroch máme možnosť diskutovať a vymieňať si poznatky k tejto náročnej, ale mimoriadne dôležitej téme,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

S nástupom nového zákona do praxe to však nekončí. Teraz je nevyhnutné venovať pozornosť tým, ktorí sú priamo v teréne – policajtom, vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom či sociálnym orgánom.

,,Ukazuje sa, že nikto nepoučil ľudí z terénu. Dostali nejaké úlohy v zákone a každý si to vysvetľuje po svojom. Robia sa zbytočné veci, ktoré nepomáhajú situácií, ktorú sme chceli vyriešiť. Toto stretnutie sme zorganizovali preto, aby sme počuli prvé podnety, čo v teréne v kraji trápi všetkých, ktorí na rovnakých prípadoch pracujú, ale každý na nejakom inom úseku“ dodala Šípošová. Hovorí tiež o potrebe vybudovania odborných kruhov v rámci kraja a potom neskôr aj na úrovni okresov.

,,Dnešné stretnutie ukázalo najmä to, že je potreba komunikácie – tak na odbornej úrovni ako aj medzirezortnej a výmeny relevantných informácií o tom, ako si jednotlivé zodpovedné inštitúcie vrátane pomáhajúcich subjektov môžu pomáhať navzájom,“ uzavrela Barbora Burajová z Ministerstva spravodlivosti SR.

Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky