9. december 2016

Žilinský župan ocení významné osobnosti kraja

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. december 2016

Žilinský župan Juraj Blanár už zajtra slávnostne odovzdá v Slovenskom komornom divadle v Martine najvyššie krajské ocenenia Cenu a Pamätnú plaketu ŽSK šiestim významným osobnostiam Žilinského kraja. Laureátmi sú scénograf, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér Viliam Gruska, lekár a popredná osobnosť zdravotníctva Žilinského kraja Štefan Köhler, tohtoročný strieborný medailista Rally Dakar a úspešný reprezentant Slovenska v motokrosovom športe Štefan Svitko, emeritný univerzitný profesor a uznávaná autorita v oblasti slovenskej i stredoeurópskej vedy Miroslav Tuma, literárny vedec a zakladateľ Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice Michal Kováč i vedecký odborník v oblasti mliekarstva a zakladateľ viacerých tradičných podujatí zameraných na ovčiarstvo a salašníctvo Karol Herian.

Podľa slov predsedu ŽSK je odovzdávanie ocenení každoročne výnimočná udalosť, počas ktorej si kraj uctí mimoriadne osobnosti. „Každý rok sa len utvrdzujeme v tom, že máme u nás stále mnoho skvelých ľudí. Rozvíjajú našu župu, prezentujú jej dobré meno doma i v zahraničí a pre mňa je nesmiernou cťou stretnúť sa s nimi, podať im ruku a aj takýmto spôsobom im poďakovať za ich celoživotnú snahu,“ uviedol J. Blanár. 

Návrhy na ocenenia mohli posielať samotní obyvatelia ŽSK. „Rovnaký postup nás čaká aj budúci rok a už teraz sa teším na zaujímavé osobnosti, ktoré sa stanú laureátmi v roku 2017,“ uzavrel žilinský župan.

 

Medzi doterajších držiteľov najvyššieho ocenenia kraja Ceny ŽSK patria napr. aj:

Milan Rúfus – slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista,

Ján Chryzostom kardinál Korec – emeritný biskup nitrianskej diecézy,

Karol Guleja – drotársky historik,

Anton Habovštiak – spisovateľ a jazykovedec,

Štefan Pelikán  - akademický sochár,

Peter Sagan – cyklista,

Zlatoň Babík - dirigent a dlhoročný vedúci detského speváckeho zboru Odborárik,

Ján Peteja – za oddanú trénerskú prácu a dlhoročné športové vedenie mládeže v džude,

Mária Pelcrová – za mimoriadne zásluhy v druhej svetovej vojne a celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva,

Helena Záhradníková – ľudové tradície, spev a folklór,

Lucia Klocová – atlétka,

Ľubomír Párička - výroba ľudových hudobných nástrojov,

Dušan Ondruš - hokejové hnutie v Žiline i na Slovensku,

Augustín Maťovčík  -  literatúra a literárna história,

Marcela Laiferová  - speváčka,

Etela Thomková - zakladateľka Slovenského Červeného kríža v obci Slovany,

Natália Hejková - basketbalová trénerka.

 

LAUREÁTI TOHTOROČNÝCH OCENENÍ

Cena ŽSK

Doc. Ing. Viliam Gruska

Scénograf, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, vysokoškolský pedagóg pôvodom z Rabčíc si prevezme Cenu ŽSK za významný prínos a uchovávanie, zveľaďovanie i prezentáciu podôb tradičnej ľudovej kultúry, jej symbolov a prvkov identifikujúcich jednotlivé lokálne komunity. Viliam Gruska sa podieľal na formovaní Lúčnice, FS Technik a stal sa tiež autorom mnohých scénických programov na folklórnych festivaloch po celom Slovensku. Projektoval unikátne prírodné amfiteátre, ktoré sú dodnes dejiskom tradičných podujatí. Podieľal sa na filmových prepisoch opier, je autorom scénografií k baletom, programom SĽUK-u, scénickým mozaikám, poémam a panorámam, scenárov a réžií TV a rozhlasových programov i publikácií. Za svoju činnosť získal mnohé ocenenia, najvýznamnejšie je Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj SR v oblasti ľudovej kultúry a umenia (2007).

MUDr. Štefan Köhler, MPH

Lekár a manažér, ktorý sa zaslúžil aj o založenie novovzniknutého odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja si Cenu ŽSK prevezme za zásluhy o rozvoj lekárstva a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónov Žilinskej župy. Štefan Köhler začal svoju profesijnú dráhu ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v žilinskej nemocnici, kde pôsobil aj ako námestník pre liečebnú preventívnu starostlivosť a neskôr ako riaditeľ. Za jeho pôsobenia dosiahla nemocnica najvyšší kredit vo všetkých oblastiach. V čase pôsobenia na odbore zdravotníctva ŽSK zastával tiež funkcie povereného riaditeľa až v troch zo štyroch župných nemocníc, a to Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne, Hornooravskej nemocnice v Trstenej a Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Svoju prácu vykonával vždy s vysokým nasadením a ľudským prístupom, čo oceňujú najmä samotní pacienti, ale aj spolupracovníci a priatelia.

Štefan Svitko

Rodák z oravského Žaškova si Cenu ŽSK prevezme za významné úspechy a reprezentáciu Žilinského kraja i Slovenska na národných a medzinárodných súťažiach v motokrosovom športe. Meno Štefana Svitka sa spája s motokrosom už takmer 20 rokov a odvtedy sa dokázal prebojovať na popredné miesta. Na Rally Dakar obsadil v roku 2016 konečné druhé miesto, čím sa po dvoch piatych miestach v roku 2012 a 2015 zaradil medzi dakarskú elitu. Prvýkrát štartoval na Rally Dakar v roku 2010 a už vtedy sa umiestnil na skvelom 13. mieste, čím sa stal najúspešnejším nováčikom. Okrem tejto súťaže je i viacnásobným majstrom Slovenska.

 

Pamätná plaketa ŽSK

prof. PhDr. Miroslav Tuma, PhD. DrSc.

Emeritný univerzitný profesor a uznávaná autorita v oblasti slovenskej i stredoeurópskej vedy si prevezme Pamätnú plaketu ŽSK za významný rozvoj slovenske