22. november 2019

Obnova Strednej zdravotnej školy v Liptovskom Mikuláši

 

 

 

 

 

22.11.2019, Žilina – Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši čaká rozsiahla obnova. Žilinská župa, ktorá je jej zriaďovateľom, včera odovzdala stavbu zhotoviteľovi. Stavebné práce budú stáť takmer štyri milióny eur a mali by byť ukončené do dvanástich mesiacov.Vyučovanie zdravotníkov je zabezpečené v náhradných priestoroch. 


V rámci projektu sa kompletne opraví a zmodernizuje vstupná časť, hlavná školská budova aj spojovacia časť, ktorá tvorí komunikačné prepojenie medzi hlavnou školskou budovou a telocvičňou. ,,Budova školy, v ktorej sa vzdelávajú naši zdravotníci, má už viac ako 30 rokov. Za ten čas neprešla výraznou rekonštrukciou, len drobnými opravami. Teraz ju čaká hĺbková obnova, zmodernizujú sa všetky časti interiéru, ale aj exteriéru,“ povedala riaditeľka odboru školstva ŽSK Janka Školová. Ako dodala, vymení sa obvodový a strešný plášť, ale aj okná a podlahy. Výsledkom prác má byť zlepšenie energetickej hospodárnosti školy. Nová bude aj zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, či vybavenie plynovej kotolne.

 

Súčasťou projektu je aj debarierizácia priestorov. ,,Pri rekonštrukciách budov dbáme na odstraňovanie bariér a zlepšenie prístupu, či je to na školách, v kultúrnych alebo sociálnych zariadeniach. V rámci rekonštrukcie preto dôjde k vytvoreniu nových rámp pre imobilných, ktoré budú pri hlavnom vstupe ako aj pri vstupe do telocvične,“ povedal vicežupan Peter Weber.Nový bude aj výťah v átriu budovy. Ten umožní bezbariérový prístup na všetky podlažia školy.

Atraktívna bude zmena dispozičného riešenia vnútorného átria. Celé sa zastreší, čím sa z neho stane interiérový priestor. Zväčšia a otvoria sa tak vnútorné plochy na prvom nadzemnom podlaží a stanú sa interaktívnou súčasťou školy.

 

Rozsiahlu rekonštrukciu nie je možné vykonať za plnej prevádzky školy, preto bolo nutné zabezpečiť vyučovanie v náhradných priestoroch. Vyučovanie zdravotníkov tak dočasne prebieha v prenajatých priestoroch na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši.