23. november 2018

O župných dotáciách bude rozhodovať aj verejnosť

 

 

 

 

 

 

20.11.2018, ŽilinaŽilinská župa prichádza s možnosťou účasti svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Od nového roka budú môcť obyvatelia kraja prostredníctvom poskytovania dotácií podporiť malé komunitné projekty v oblasti športu, kultúry či regionálneho rozvoja.

 

Nie len poslanci, ale už aj obyvatelia Žilinského kraja sa budú môcť aktívne zapájať do podpory komunitných projektov. Žilinská župa schválila participatívny rozpočet, ktorý od nového roka umožní občanom rozhodovať o pridelení dotácií. ,,Vytvorili sme prehľadnú schému dotačného systému, ktorá je doplnená o participatívny rozpočet ako formu dotácie. Doteraz rozhodovali o pridelení dotácií komisie zložené zo župných poslancov a o časti dotácii som rozhodovala ja ako predsedníčka ŽSK. Po novom však chceme zapojiť aj verejnosť,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. Ako ďalej uviedla županka, pre žiadateľov o dotácie to bude motivácia, ako pripraviť projekt, ktorý zaujme širokú verejnosť. Pre ľudí v kraji to bude možnosť rozhodovať o prerozdelení časti verejných financií. ,,Aj týmto krokom sa chceme obyvateľom priblížiť a dať im možnosť ovplyvniť rozvoj komunít v kraji,“ dodala županka.

Nový dotačný systém bude pozostávať z troch častí: individuálne dotácie udeľované predsedníčkou ŽSK), dotácie pre regióny určené na podporu cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK a participatívny rozpočet zameraný na podporu komunitných potrieb v regióne, kde sa na rozhodovacom procese spolupodieľajú obyvatelia ŽSK.

Schválený dotačný systém má byť jednoduchší a prehľadnejší pre žiadateľa a predpokladá aj rýchlejšie vybavenie zo strany úradu. Prostriedky budú rozdelené medzi víťazné projekty do jednotlivých okresov regiónu podľa počtu obyvateľov.

Hlasovanie verejnosti sa bude uskutočňovať elektronicky na samostatnej web stránke. Súčasťou bude aj manuál pre žiadateľa.

Dotačný systém na podporu verejného života v regióne schválilo župné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí v tomto roku. Nové výzvy budú vypísané začiatkom roka 2019.