11. február 2016

O sociálnych službách hovoria dnes na medzinárodnej konferencii v Žiline

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. február 2016

Už po tretíkrát organizuje Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom medzinárodnú konferenciu Sociálne služby ako verejný záujem 2016. Tento rok sa v kongresovej sále ŽSK príspevky odborníkov zameriavajú na témy súvisiace so zvyšovaním kvality sociálnych služieb a prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. „Konferencia má za cieľ zachytiť a deklarovať progresívne trendy rozvoja sociálnych služieb, ochranu ľudských práv prijímateľov sociálnych služieb a spolu s legislatívnymi požiadavkami tieto informácie prepojiť s príkladmi z dobrej praxe, ktoré priamo súvisia s poskytovaním sociálnych služieb pre verejnosť. Teší ma, že konferencia sa každoročne stretáva s pozitívnou odozvou a je o ňu veľký záujem, o čom svedčí aj viac ako 180 hostí, ktorí si dnes prišli vypočuť zaujímavé príspevky pozvaných odborníkov,“ uviedla predsedníčka Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR Adriana Adamicová. Podľa jej slov je dôležité komunikovať tému sociálnych služieb aj v súvislosti s aktuálnym trendom deinštitucionalizácie a humanizácie sociálnych služieb. Okrem slovenských prednášajúcich svoje príspevky prednesú i odborníci z praxe z Českej a Poľskej republiky. „Aktívne komunikujeme aj s našimi zahraničnými kolegami a vždy je prínosom, ak môžu svoje skúsenosti a poznatky predstaviť aj u nás a otvoriť tým významnú medzinárodnú diskusiu,“ dodala Adamicová.

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR vznikol pred siedmimi rokmi a jeho členmi sú dlhoroční odborníci v oblasti sociálnych služieb. Cieľom zväzu je predovšetkým pomáhať pri zvyšovaní kvality poskytovania sociálnych služieb, zlepšovaní kvality života tých, ktorí sú prijímateľmi týchto služieb a zároveň komunikácia na úrovni ústredných orgánov štátnej správy. Členovia sa významne podieľajú na tvorbe legislatívy a rozvoj sociálnych služieb je ich hlavnou prioritou. „V Žilinskom kraji máme veľmi dobrú spoluprácu aj s krajskou samosprávou. Aj dnešnú konferenciu sme mohli zorganizovať i vďaka predstaviteľom Žilinskej župy,“ zdôraznila Adriana Adamicová. 

Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb a v rámci svojich kompetencií je i zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb. „Z rozpočtu ŽSK je každoročne najviac, a to viac ako 60 %, finančných prostriedkov investovaných práve do oblasti sociálnych služieb. Poskytujeme sociálnu starostlivosť pre viac ako 3 400 klientov a staráme sa aj o tých, o ktorých sa nemá kto postarať a ktorí nemajú základné sociálne a pracovné návyky. Na dnešnej konferencii sa zúčastnili viacerí zástupcovia z našich domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, ktorí sú členmi Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Pre Žilinskú župu je poskytovanie sociálnych služieb jednou z hlavných priorít a do budúcnosti budeme ďalej pracovať na rozvoji a zvyšovaní kvality v tejto oblasti,“ informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. 

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky