25. február 2020

O pomoc môžete požiadať Nadáciu ŽSK

 

 

 

 

 

 

 

18.2.2020, Žilina – Nadácia ŽSK pre podporu rodinu spustila ďalšie kolo prihlasovania žiadostí o pomoc. V poradí už štvrtá výzva je pre záujemcov otvorená do utorka 10. marca 2020. Nadácia pomáha rodinám a ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Od svojho vzniku rozdelila už 43-tisíc eur a okrem finančnej pomoci poskytla aj sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

V uplynulom roku požiadalo nadáciu o pomoc takmer sto ľudí. Sumu zhruba 25-tisíc eur nakoniec rozdelila 54 z nich. Žilinský samosprávny kraj prispieva na činnosť nadácie každoročne sumou 20-tisíc eur. ,,Okrem financií z kraja sa v tomto roku sústreďujeme aj na získavanie doplnkových zdrojov financovania, ponúkame priestor na charitatívnu reklamu pre sponzorov, hľadáme darcov a podporovateľov konkrétnych jednotlivcov a rodín a organizujeme rôzne zbierky. Aktuálne sa uchádzame aj o dve percentá z daní,“ priblížila správkyňa nadácie Gabriela Podolanová. Ako dodala, prvotným zmyslom je pomôcť ľuďom v akútnej núdzi a v krízových situáciách, tým však činnosť nadácie nekončí. ,,Chceme rodinám pomôcť sa postaviť na vlastné nohy a nadobudnúť samostatnosť. Preto úzko spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami, či už štátnymi, cirkevnými, ale i s podnikateľmi,“ povedala Podolanová. 

Nadáciu ŽSK zriadila Žilinská župa ešte v roku 2018 s cieľom pomáhať jednotlivcom i celým rodinám, ktoré sa ocitnú v núdzi a v ťažkej životnej situáciu. ,,Nechceme nahrádzať vo svojich povinnostiach štát. Ale tam, kde systém zlyháva, chceme poskytnúť pomoc a ľuďom šancu prekonať ťažké obdobie. Aj preto nadácia funguje ,,ruka v ruke“ s Rodinným centrom pomoci, ktoré zastrešuje odborné poradenstvo a slúži ako pracovisko prevencie patologických javov a  krízy v rodine,“ dodala županka Erika Jurinová. Od svojho vzniku poskytlo centrum poradenstvo 230 ľuďom, ktorí potrebovali hlavne právnu pomoc pri súdnych konaniach v rodinných sporoch, pri riešení zadlženosti, veľa otázok smeruje aj na rôzne sociálne stránky života – na čo má človek v istej životnej situácii nárok, ako si vybaviť invalidný dôchodok, náhradné bývanie, zamestnanie a podobne. Aktuálne sa pripravuje otvorenie ďalších troch rodinných centier pomoci - v Martine, Námestove a Čadci.

Jednoduchý formulár a súhlas so spracovaním osobných údajov je dostupný na stránke www.nadaciazsk.sk/pomozeme/ alebo žiadatelia môžu zavolať telefónne číslo +421 948 386 342, +421 948 911 223, prípadne napísať mail na .

Praktické informácie:Žiadosti o finančnú pomoc môžete zasielať do 10.3. 

poštou na adresu: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
Ul.Republiky 1
Považská galéria umenia
010 01 Žilina

alebo mailom:

Do rozhodovacieho procesu budú zaradené žiadosti :

- jednotlivcov, párov a rodín v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi ;
- jednotlivcov, párov a rodín, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí;
- jednotlivcov, párov a rodín, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky handicapovaný.

 

 

VEREJNÁ ZBIERKA povolená MV SR č. č. 000 -2019/007490

Č. účtu: SK05 0900 0000 0051 5416 9506