25. FEBRUÁR 2015

Nový smer pre rozvoj našich regiónov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 25. február 2015

Žilinský samosprávny kraj vypracováva program rozvoja vyššieho územného celku pre roky 2014 - 2020. V dňoch 24. – 25. 2. 2015 sa v budove Úradu ŽSK uskutočnilo tretie spoločné stretnutie expertných skupín, ktoré pracujú na jednotlivých častiach dokumentu hospodárskeho a sociálneho rozvoja župy. Cieľom stretnutí, ktoré prebiehajú od decembra minulého roka, je pripraviť projekt, ktorý bude usmerňovať a podporovať celkový sociálno-ekonomický rozvoj kraja. „Dvojdňového zasadania sa zúčastnilo 39 členov štyroch skupín, ktoré sú zamerané na vybavenosť územia, ekonomiku, ľudí a identitu a sebestačnosť. V rámci kolektívnych diskusií a prezentácií rokovali účastníci o prioritách dlhodobého rozvoja, analyzovali územie a snažili sa vystihnúť jeho potreby a definovať tak strategické ciele a opatrenia, ktoré by Žilinskú župu posunuli v novom programovom období vpred,“ informoval riaditeľ Rozvojovej agentúry ŽSK Branislav Zacharides. Zároveň dodal, že je dôležité, aby pri vytváraní projektu, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov Regionálneho operačného programu (ROP), boli zohľadnené aktuálne trendy a hospodársko-sociálna situácia nielen na Slovensku, ale najmä v jednotlivých regiónoch kraja. 
Expertné skupiny, ktoré sú zložené z odborníkov z praxe a zástupcov úradu v danej problematike, predstavia Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK verejnosti už v priebehu leta tohto roka. „Čerpanie financií z ROP je pre všetky obce a mestá v našom kraji nesmierne dôležité a nastavenie správneho smeru rozvoja našich regiónov je neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu,“ konštatoval župan Juraj Blanár.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja