11. február 2020

Novou zmluvou o cezhraničnej spolupráci k lepším cestám

 

 

 
11.2.2020, Žilina – Žilinský samosprávny kraj s poľským partneromPowiat Zywiecki dnes uzavreli zmluvu o cezhraničnej spolupráci. Výsledkom bude takmer sedem kilometrov nových ciest v celkovej investícií viac ako 1,2 milióna eur. Projekt bude hradený z finančných zdrojov Európskej únie z programu INTERREG PL-SK.

 

Cieľom spoločného projektu Cesty spájajúce Poviat Żywiecki a Žilinský samosprávny kraj so sieťou TEN-T je zvýšiť atraktivitu pohraničného územia prostredníctvom modernizácie cestnej siete. V rámci projektu sa bude rekonštruovať cesta II/487 medzi Čadcou a Makovom, kde sa opraví šesť úsekov v celkovej dĺžke 6,9 kilometra. Súčasťou prác na poľskej strane bude oprava viac ako štvorkilometrového úsek ciest. ,,Teším sa, že sa nám podarilo opäť uspieť projektom a získame tak potrebné financie na ďalšiu obnovu našich ciest. Len z rozpočtu župy sa veľké investície nedajú realizovať. Práve prostriedky z eurofondov nám umožňujú modernizovať rokmi zanedbávanú infraštruktúru,“ povedala županka Erika Jurinová. Ako dodala, vlani župa zo zdrojov EÚ opravila trojkilometrový úsek medzi Varínom a Zázrivou a má schválené prostriedky už na ďalšiu etapu tejto cesty, ktorá je dôležitou spojnicou medzi Horným Považím a Oravou. Po zime bude pokračovať napríklad aj oprava viac ako štvorkilometrového úseku cesty na Semeteši, aj takmer šesťkilometrového úseku vo Vitanovej. 

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku je naplánovaný podľa harmonogramu Spoločného technického sekretariátu v Krakove na apríl 2020. Práce na ceste budú môcť začať po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. 

Na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci sa podľa zákona o samosprávnych krajoch vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Zastupiteľstva ŽSK. Podpis zmluvy bol schválený na poslednom januárovom zastupiteľstve.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky