26. január 2018

Nové vedenie župy zvyšuje platy opatrovateľkám

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. január 2018

 

Nové vedenie župy na čele s Erikou Jurinovou predstavilo návrh rozpočtu, v ktorom spravilo niekoľko zmien oproti pôvodnému návrhu predchádzajúceho vedenia.

„Kým iní iba hovoria o sociálnom štáte, my konáme. V predloženom rozpočte navrhujeme zásadné zmeny, ktoré reálne pomôžu ľuďom a zároveň zlepšia župou poskytované služby,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Ako ďalej dodala, tak ide najmä o zvýšenie platov ľudí pracujúcich v sociálnych a školských zariadeniach nad rámec pôvodnej kolektívnej dohody.


„Nesmierne si vážime ľudí, ktorí sa starajú a pomáhajú iným, preto sme sa rozhodli o navýšení ich miezd nad rámec kolektívnej zmluvy. Predchádzajúce sociálno-demokratické vedenie kraja bolo ochotné navýšiť platy pracovníkom v sociálnych zariadeniach o 4,8 percenta, no my navrhujeme zvýšenie až o šesť percent. V praxi to znamená, že napríklad opatrovateľky budú mať mesačne na výplatách priemerne o 60 až 70 eur viac,“ konštatovala Jurinová s tým, že rovnaký postup zvolili aj pri nepedagogických zamestnancoch školských zariadení v pôsobnosti ŽSK.

„Namiesto pôvodných 4,8 percenta im navrhujeme pridať až šesť percent. Kuchárky v školských jedálňach, údržbári, či upratovačky v internátoch dostanú priemerne o 35 eur mesačne viac,“ dodala predsedníčka kraja. 

Zvýšenie tarifných platov v oblasti sociálnych služieb sa týka zhruba 2 200 zamestnancov a v oblasti nepedagogických zamestnancov bude mať vyššie mzdy  približne 1 100 ľudí.

Napriek zvýšeným výdavkom je navrhovaný rozpočet vyrovnaný. „Dobrou správou je, že sme nemuseli nikde uberať. Ministerstvo financií počíta s vyšším výberom daní a v pripravenom rozpočte bola ešte dosť veľká rezerva,“ uzavrela Jurinová.

O návrhu rozpočtu ŽSK budú krajskí poslanci rokovať v pondelok 29. januára. Po jeho schválení by mali zamestnanci byť okamžite vyplácaní podľa zvýšených taríf.

 

Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky