5. február 2020

Žilinská župa spustila informačnú kampaň na e-recepty

 

 

 

 

 

 

 04.02.2020, Žilina – Žilinská župa dnes spustila informačnú kampaň. Cieľom je zlepšiť povedomie pacientov o fungovaní e-receptov. 

E-recept je obdobou klasického papierové receptu, avšak vydanie lieku sa v príslušnej lekárni zrealizuje na základe predloženého identifikačného preukazu, ktorým je preukaz poistenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom. Do praxe bol zavedený 1.1.2018. Pre pacienta je výhoda v tom, že nemusí nosiť papierový recept so sebou, lekár má zas k dispozícií potrebné informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. E-recept je navyše bezplatný, za papierový recept zaplatí pacient v lekárni 17 centov. ,,Hoci ambulancie začali so zavádzaním e-receptov už pred dvomi rokmi, stále evidujeme určité nejasnosti. Chceme zlepšiť informovanosť pacientov o tom, ako e-recept funguje. Dnes má každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť e-recept vystaviť a pacient si naň môže lieky vybrať v ktorejkoľvek lekárni bez ohľadu na odporúčanie lekára,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. 

Platnosť bežného e-receptu je sedem dní, pri výbere antibiotík je doba skrátená na tri dni. V prípade, ak bol e-recept vystavený na ,,pohotovosti“, je možné naň vybrať lieky do nasledujúceho dňa. Župa v tejto súvislosti upozorňuje aj na zmenu otváracích hodín pohotovostných lekárni. Kým vlani fungovali lekárne počas doby, kedy boli otvorené aj ambulantné pohotovostné služby, dnes sa ich otváracie hodiny skrátili. ,,Lekárenská pohotovostná služba bola v uplynulom roku stanovená v pracovné dni od 16:00 do 22:30 a cez dni pracovného pokoja o 7:00 do 22:30. Zmenou legislatívy začala tieto pohotovostné služby určovať Slovenská lekárnická komora na základe dohody s miestnymi lekárnikmi. Následne vypracuje rozpis, kto bude kedy slúžiť,“ dodala Pekarčíková. Výsledkom je, že väčšina pohotovostných lekárni zatvára medzi 18. a 20.hodinou, výnimkou je Martin, kde je pohotovostná lekáreň do 21.hodiny a Žilina, kde je až do 22.hodiny. 

K dnešnému dňu bolo na Slovensku predpísaných viac ako 110 miliónov e-receptov (Zdroj: ezdravotnictvo.sk). Pacient si môže liek z e- receptu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni.