Integrovaná doprava Žilinského kraja obsadzuje pracovnú pozíciu dopravný technológ

Oznam ŽSK.


Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina

obsadzuje pracovnú pozíciu dopravný technológ

Základné požiadavky na uchádzačov:

  • VŠ druhého stupňa v odbore dopravy, 
  • prax v oblasti dopravy vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), 
  • flexibilita , kreativita, 
  • komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť,
  •  pozitívny prístup k plneniu pracovných povinností,
  • schopnosť tímovej práce, 
  • ochota pracovať na vlastnom profesijnom rozvoji, 
  •  schopnosť návrhu samostatných riešení, práce s informáciami a aplikácie nových postupov.
Stručná charakteristika druhu práce

Výkon funkcie dopravného technológa spoločnosti pre činnosti, ktoré budú súvisieť s  predmetom činnosti spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2018 (prípadne podľa vzájomnej dohody)

Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov pre účely obsadenia pracovného miesta je možné zasielať do 23. februára 2018 na e-mailovú adresu: , tel. kontakt 0915 896 535.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky