9. september 2020

Nová spolupráca v oblasti podpory nevidiacich s vodiacimi psami

 

 

 

 

 

8.9.2020, Žilina - Žilinský samosprávny kraj ako prvý spomedzi krajov podpísal memorandum o spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a Slovenskou asociáciou európskych štúdií.


 

Memorandom sa Žilinská župa hlási k podpore projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých. ,,Cieľom projektu je optimalizácia a tvorba verejnej politiky, preto sme sa rozhodli osloviť vyššie územné celky. Ako prvá zareagovala žilinská županka, za čo sme veľmi vďační. Myslím si, že keď sa za našu činnosť zasadia aj ľudia, ktorí majú silný hlas čo sa týka regionálnej politiky, tak máme veľkú šancu časť problémov odstrániť,“ povedala koordinátorka projektu Ľubica Radimská.


 

Cieľom spolupráce je dosiahnutie vyššieho komfortu bežného života pre nevidiacich s vodiacimi psami. Za najväčšie problémy považuje predsedníčka správnej rady Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Andrea Kujovičová nevedomosť ľudí a nerešpektovanie zákona. Ako hovorí:,, Najväčšie problémy sú prístupové práva, jednak nevedomosť niektorých ľudí, že pes má zo zákona právo vstúpiť do priestoru všade, kde má právo vstúpiť jeho majiteľ a tiež neakceptovanie platnej legislatívy. Ide najmä o oblasť dopravy, kde máme najväčšie problémy a samozrejme aj v ostatných oblastiach, či už je to zdravotníctvo, prevádzky obchodných a reštauračných prevádzok.“


 

Žilinský samosprávny kraj neváhal prijať ponuku na spoluprácu a v jeho záujme je ísť príkladom ako ústretový kraj v oblasti integrácie zrakovo postihnutých s vodiacimi psami. ,,Zo skúseností vyplýva, že ľudia so zrakovým postihnutím v sprievode vodiaceho psa často zápasia s nepochopením či odmietnutím. Chceme ísť príkladom pre iné samosprávne kraje, inštitúcie, či organizácie pri zavádzaní možných riešení problémov týchto osôb. Sme pripravení diskutovať a hľadať riešenia a z pozície samosprávneho kraja aktívne pristupovať k legislatívnym úpravám, ktoré by mohli pomôcť a uľahčiť bežný samostatný život zrakovo postihnutých odkázaných na vodiaceho psíka,“ povedala županka Erika Jurinová. Ako dodala, pomoc ohrozeným skupinám a ľuďom so znevýhodnením je jednou z priorít Žilinskej župy. Podľa županky je nevyhnutné sprístupňovať verejné budovy osobám so znevýhodnením, okrem debarierizácie priestorov je však dôležité klásť dôraz aj na vzdelávanie a osvetu.


 

Na Slovensku žije viac ako 60 nevidiacich ľudí, ktorí využívajú vodiacich psov. Celkovo tvorí skupinu nevidiacich osôb okolo 75-tisíc.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky