Nedovoľme korone zvíťaziť nad divadlom

Darujte 2% pre naše divadlá

 

 

 

 

 

 

 

Milí priatelia divadla!

Roky Vám prinášame radosť a kvalitnú kultúru, bez ktorej by sa nám všetkým žilo ťažšie.

Teraz prežívame chvíle, keď nemôžeme pre Vás hrať, aj keď by sme veľmi chceli.

Pomôžte nám preto svojimi 2% z dane.

Pomôžeme kultúre, kultúra pomáha nám.

Ďakujeme.

Nedovoľme „korone“ nad nami zvíťaziť.
Darujte 2% pre Slovenské komorné divadlo v Martine:

OZ Priatelia martinského divadla
Divadelná 1
036 80 Martin

IČO: 422 246 75

DIČ: 2023679086

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5065158688/0900

IBAN: SK12 0900 0000 0050 6515 8688

 

Viac na:

https://www.skdmartin.sk/aktualne?id=348 

 

Darujte 2% pre Bábkové divadlo Žilina:

Nezisková organizácia Za oponou

IČO – 45 744 262

Právna forma – Nezisková organizácia

Obchodné meno (názov) – Za oponou n.o.

Sídlo – Tolstého 1207/8, 010 01 Žilina, SR


Viac na:

http://www.bdz.sk/4314-2/ 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky