Návrh na schválenie spolufinancovania malého projektu s názvom „Kúzelná astronómia“ žiadaného v rámci výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Česko 2014-2020, ktorý predložila Krajská hvezdáreň v Žiline.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky