Naše školy úspešné v meraní pridanej hodnoty vo vzdelávaní

Šesť škôl zo Žilinského kraja sa dostalo do rebríčka 20 stredných škôl hodnotených ako dlhodobo nadpriemerné.

 

 

 

 

Tri zo stredných odborných škôl sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Merania pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry už po piatykrát realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

„Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu,“ uvádza sa v hodnotení NÚCEM.

V rebríčku najlepších škôl s pridanou hodnotou nad očakávnia sú:

  • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany (3. miesto medzi gymnáziami, zriaďovateľom je Okresný úrad Žilina)
  • Súkromná stredná odborná škola Bytča (súkromná škola)
  • SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou(zriaďovateľ ŽSK)
  • Stredná odborná škola lesníka Tvrdošín (zriaďovateľ ŽSK)
  • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca (zriaďovateľ ŽSK)
  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca (zriaďovateľ RC Žilinská diecéza)

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky