23. DECEMBER 2014

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ Radoľa má novú fasádu

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. december 2014 

Starostlivosť o kultúrne pamiatky je jednou z priorít Žilinskej župy. Dôkazom toho je aj rekonštrukcia fasády Kaštieľa v Radoli, ktorý je v správe Kysuckého múzea a patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. V tomto regióne je jedinou renesančnou pamiatkou.
Počas predchádzajúcich dvoch rokov sa v kaštieli z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja opravila elektroinštalácia, vybudovala sa kanalizačná prípojka a tiež nové toalety. Od októbra 2014 sa počas dvojmesačnej rekonštrukcie realizovali práce spojené s obnovou fasády kaštieľa a sanáciou vlhkosti. „ŽSK investoval 80-tisíc eur z vlastných zdrojov na rekonštrukciu radoľského kaštieľa. Dôvodom rekonštrukcie bola vlhkosť, ktorá spôsobovala poškodzovanie fasády. Vlhli aj pivničné priestory, v ktorých sa nachádzala expozícia,“ uviedol riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský. Pri obnove kaštieľa v 80.tych rokoch na muzeálne účely došlo k zničeniu pôvodných historických omietok, ktoré nahradili nevhodnými cementovými omietkami. Pri rekonštrukcii tieto cementové omietky  odstránili a nahradili ich  novými vápennými omietkami, ktoré sú vhodné na historické kamenné budovy. Krajský pamiatkový úrad v Žiline odsúhlasil všetky práce spojené s touto prestavbou. „ŽSK investuje do rekonštrukcie kultúrnych pamiatok s cieľom ich ochrany, zachovania a zatraktívnenia samotného prostredia a expozícií návštevníkom. Verím, že takéto úpravy kaštieľa prispejú k zvýšeniu jeho atraktivity a prilákajú nových návštevníkov do historickej kysuckej obce Radoľa,“ dodal župan Juraj Blanár.
Kaštieľ pochádza z konca 16. storočia. Po rekonštrukcii kaštieľa v roku 1983 je sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea Najstaršie dejiny Kysúc od mladšieho paleolitu po stredovek, ktorú naposledy čiastočne reinštalovali v roku 2008. Okrem toho si návštevníci môžu pozrieť aj ďalšie stále expozície Odkaz Cyrilometodskej tradície, Svet alchymistu a Meštianske bývanie na Kysuciach.