15. december 2016

Najviac financií má ísť opäť do sociálnej oblasti

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 15. december 2016

Žilinský samosprávny kraj patrí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku a každoročne investuje do tejto oblasti najvyššiu čiastku. Tento rok župný rozpočet navrhuje v porovnaní s minulým rokom navýšenie o 15,35 %, hospodáriť by sa malo so sumou 37.860.940 eur. „Sociálne služby sú jednou z našich priorít a je to vidieť aj v samotnom rozpočte,“ zdôraznil žilinský župan Juraj Blanár.

ŽSK má v pôsobnosti 26 zariadení sociálnych služieb, ktorých kapacita je viac ako 3.400 klientov. Aj tento rok sa dočkajú ďalších rekonštrukcií a obnovy potrebného vybavenia. „V Domove sociálnych služieb na Karpatskej v Žiline plánujeme väčšie investície v dvoch budovách, kde na jednej opravíme strechu a v druhej zase zlepšíme prístup pre našich invalidných klientov a vybudujeme tu nový lôžkový výťah,“ informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Marta Pauková. Podľa nej župa podobný výťah zafinancuje aj v Centre sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne, kde okrem iného prebehne tiež zateplenie. „Znížiť energetickú náročnosť chceme vo všetkých starších budovách, ktoré to potrebujú, no musíme rekonštruovať postupne podľa možností nášho rozpočtu. Budúci rok je v pláne ešte zateplenie CSS Žarec v Čadci a rovnako obnova strechy v pracovisku Smrečany, ktoré patrí pod DSS v Liptovskom Hrádku,“ doplnila M. Pauková. V Turci kraj vyčlenil prostriedky na nákup prístrojovej techniky. V Martine pribudne nové deväťmiestne auto, ktoré zvýši komfort prepravy klientov, a v najväčšom turčianskom domove sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach župa zafinancuje nákup varného kotla, sušiča, práčky a ďalších zariadení.

ŽSK podporuje aj poskytovanie sociálnej starostlivosti u neverejných poskytovateľov, pre ktorých na rok 2017 vyčlenila finančné prostriedky vo výške 1,3 mil. eur a zabezpečila pre klientov lôžka v súkromných a cirkevných domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného i núdzového bývania a útulkoch. „Okrem pobytových služieb pomáhame aj prostredníctvom odborného poradenstva a riešime s ľuďmi rôzne nepriaznivé životné situácie, v ktorých sa ocitnú. Taktiež im radíme v oblasti sociálnych služieb, ako podať potrebné žiadosti a čo najrýchlejšie sa zorientovať v informáciách, s ktorými prichádzajú do kontaktu prvýkrát,“ priblížila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK. Sociálne poradenstvo bude župa a jej desať poradenských centier v regiónoch Žilinského kraja poskytovať aj v budúcom roku.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK