Najúspešnejší Nositelia tradícií sa stretli v Zuberci

V rámci 43. Podroháčskych folklórnych slávností sa uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018. Desať najlepších skupín z celého Slovenska zavítalo pod Roháče.

Prvý augustový víkend na Orave sa už tradične nesie v duchu najväčšieho folklórneho festivalu na Orave. Tento rok ho obohatilo ešte jedno podujatie. Celoštátna súťažná prehliadka Nositelia tradícií sa koná každé tri roky. Miestom konania súťaže v roku 2018 sa stal práve Zuberec, kde sa stretlo viac ako štyristo súťažiacich z celého Slovenska. Sedem slovenských krajov tak malo svoje zastúpenie v podobe najlepších folklórnych skupín. Na súťaži sa predstavili FSk Šulekovo z Hlohovca, FSk Jaročan z Jarku, FSk Kýčer z Turej Lúky, FSk Podžiaran z Papradna, FSk Kriváň z Východnej, FSk Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec, FSk Brezinky z Polomky, FSk Jadlovec z Margecian, FSk Raslavičan z Raslavíc a FSk Dolina z Gemerskej Polomy. Hlavnými cieľmi súťaže folklórnych skupín je aktívne nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. 
Dvojdňové podujatie odštartovalo v sobotu 4. augusta 2018 súťažnými blokmi o 14.00 v Kultúrnom dome v Zuberci. V rámci súťaže sa každá skupina snažila ukázať a predviesť svoje súťažné pásma najlepšie ako vedela a prezentovať tak javy ľudovej kultúry svojej obce a regiónu. Skupiny sa vo svojej interpretácii snažili ukázať na jedinečnosť svojho repertoáru s jemnými regionálnymi špecifikami a odlišnosťami. Diváci tak mali možnosť vidieť scénické spracovanie rodinných obyčají ako sú krstiny, svadba; kalendárnych obyčají, ktoré sa konali na Katarínu, či v zimnom období, ďalej to boli pracovné zvyky počas páračiek i novšie spracovanie tematiky z čias fungovania JRD a obyčají, ktoré sa postupne vytvárali v nedávnej minulosti minulého storočia. 
Celú súťaž hodnotila päťčlenná odborná porota zložená z etnomuzikológov, tanečných pedagógov, etnológov a choreografov - Barbora Morongová, František Morong, Jana Ambrózová, Alžbeta Lukáčová a predsedníčkou poroty bola Miroslava Palanová. Po skončení súťaže ich čakala neľahká úloha. Mali zaradiť skupiny podľa ich výkonov do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ako aj udeliť najvyšší titul laureát Nositeľov tradícií. 
Večerný program patril úspešným skupinám aj v amfiteátri na Brestovej v programe Od roka do roka v réžii pracovníkov Národného osvetového centra Ondreja Galbičku a Kataríny Babčákovej. Druhý deň tohto podujatia sa niesol najmä v duchu hodnotenia a vyhlásenia výsledkov. V dopoludňajších hodinách sa v priestoroch Múzea oravskej dediny uskutočnil rozborový seminár za účasti poroty a vedúcich folklórnych skupín. Na tomto stretnutí porota povedala svoje hodnotenia, poskytla rady do ďalšej tvorivej činnosti a vyzdvihla snahu a úsilie každej jednej skupiny, ktorá sa svojou aktívnou činnosti dostala až do celoštátnej súťaže. 
O 14.00 hodine v amfiteátri na Brestovej prebiehalo slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a galaprogram, v ktorom sa predstavili najlepší, teda skupiny, ktoré si odniesli zlaté pásmo, FSk Brezinky z Polomky, FSk Jadlovec z Margecian, FSk Dolina z Gemerskej Polomy a FSk Raslavičan z Raslavíc, ktorá si spod Roháčov na horný Šariš odniesla aj titul laureáta folklórnych skupín na najbližšie tri roky. 
Celé podujatie pripravilo Národné osvetové centrum v Bratislave, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a obec Zuberec. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Po troch rokoch tak poznáme nového laureáta folklórnych skupín, ako aj ďalších najlepších ocenených, ktorí zasväcujú svoju prácu vyhľadávaniu, spracovaniu a prezentácii ľudovej kultúry svojich obcí a regiónov, za čo im patrí jedno veľké poďakovania. Vďaka týmto ľuďom a ich aktívnej práci sa práve oni stávajú nositeľmi tradícií, ktoré odovzdajú nasledujúcim generáciám.

Výsledky súťaže

Laureát: FSk Raslavičan, Raslavice 
Zlaté pásmo: 
· FSk Raslavičan, Raslavice, 
· FSk Jadlovec, Margecany, 
· FSk Brezinky, Polomka, 
· FSk Dolina, Gemerská Poloma

Strieborné pásmo:
· FSk Bažalička, Plachtince-Príbelce, 
· FSk Podžiaran, Papradno, 
· FSk Kýčer, Turá Lúka

Bronzové pásmo: 
· FSk Šulekovo, Hlohovec, 
· FSk Jaročan Jarok, 
· FSk Kriváň, Východná

Mgr. Miroslava Polohová Ivanová
folklor@osvetadk.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky