30. september 2016

Najcennejší pohár Župnej kalokagatie si odniesli Žilinčania

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 30. september 2016

Dvanásť družstiev zo Slovenska, Česka a Poľska dnes pretekalo na celoslovenskom kole s medzinárodnou účasťou súťaže Župná kalokagatia 2016. Areál Spojenej školy na Rosinskej a jeho okolie sa stali centrom siedmich teoretických a praktických disciplín. „Župnú kalokagatiu sme vytvorili, aby sme prilákali študentov k aktívnemu športu s prepojením ich vedomostí. A teší ma, že za desať rokov, počas ktorých túto súťaž organizujeme, sme dokázali zapojiť už 3.000 žiakov stredných škôl. Prekonávajú sa navzájom nielen v streľbe či behu, ale musia absolvovať aj teoretické otázky, ktoré sú v tomto roku po novom pre všetkých v angličtine, čo je zase o niečo náročnejšie,“ priblížil predseda ŽSK Juraj Blanár.

Päťčlenné zmiešané družstvá, ktoré zvíťazili v jednotlivých regionálnych a krajských kolách, absolvovali počas dňa trojkilometrový orientačný beh v teréne so siedmimi kontrolnými stanovišťami. Okrem streľby zo vzduchovky, hodu granátom na cieľ a rúčkovania lanom testovali žiaci svoje schopnosti aj v teoretických otázkach histórie, geografie, dopravy, štátnej a právnej oblasti, trestnoprávnej zodpovednosti či prevencie drogových závislostí. Súčasťou súťaže je každoročne tiež čítanie z mapy, určovanie azimutu a praktická skúška z resuscitácie, ktorá preverí zdatnosť súťažiacich. „Disciplíny absolvovali skupiny šiestich samosprávnych krajov zo Slovenska, päť družstiev z Česka a jedno poľské. Našu župu tento rok reprezentovalo Bilingválne gymnázium zo Žiliny, ktoré svoj krajský titul dokázalo povýšiť na celoslovenský. Všetky stanovištia dnes zvládol tento tím najrýchlejšie a stal sa tak absolútnym víťazom,“ informovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK