9. apríl 2019

Nadácia ŽSK rozširuje svoju činnosť

 

 

 

 

 

 

9. apríl 2019, Žilina– Pomohla už takmer 80 rodinám, rozdelila prvých 18-tisíc eur, spustila verejnú zbierku a začala budovať sieť spolupracujúcich organizácií, aby spoločne poskytovali v Žilinskom kraji komplexnú pomoc a poradenstvo ľuďom v núdzi. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny dnes slávnostne otvorila nové priestory v centre Žiliny.

Na pomoc jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách zriadilo nové vedenie Žilinskej župy v polovici minulého roka Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny. V prvej výzve rozdelila Nadácia takmer 18-tisíc eur, 38 žiadateľom pomohla finančne, ďalším poskytla materiálnu i odbornú pomoc. Druhé kolo výzvy pre žiadateľov o pomoc bolo uzavreté v polovici marca. Doručených bolo 62 žiadostí, ktoré sa aktuálne vyhodnocujú. ,,Našou snahou nie je iba odovzdávať finančné prostriedky. Chceme, aby o rodiny či jednotlivca bolo postarané komplexne. Sprevádzame ich v situáciách, v ktorých sa ocitli, poskytujeme im poradenstvo a potrebné kontakty na špecialistov. Vieme im odporučiť organizácie alebo ľudí, ktorí s nimi budú spolupracovať pri riešení ich ťažkej situácie,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová. Ako ďalej dodala, doručením žiadosti sa spúšťa intenzívna komunikácia so žiadateľmi a inštitúciami v regiónoch - s obecnými a mestskými úradmi, úradmi práce, neziskovými organizáciami, centrami včasnej intervencie, centrami právnej pomoci, ale aj s regionálnymi kanceláriami Slovenskej charity, školami, či so sociálnymi pracovníkmi Žilinskej župy. Títo odborní pracovníci pomáhajú pri zisťovaní reálnej situácie v rodine. Žiadateľom sa vždy ponúka aj ďalšia forma pomoci, ktorú vyžaduje ich situácia.

Popri Nadácii funguje aj Rodinné centrum pomoci, ktoré zabezpečuje sociálne, psychologické a bezplatné právne poradenstvo aj prostredníctvom spolupracujúcich organizácií. ,,Krok za krokom sa vytvára sieť spolupracujúcich organizácií v kľúčových oblastiach podpory. Napríklad sme rozbehli spoluprácu s oz Pomoc obetiam násilia, ktorého právnik poskytuje v priestoroch Nadácie bezplatnú právnu pomoc. Napĺňa sa tak náš hlavný cieľ - poskytovať kompletný balík pomoci, ktorý pomôže žiadateľom zaradiť sa do normálneho života a žiť dôstojne,“ uviedla správkyňa Nadácie ŽSK Gabriela Podolanová.

O finančnej pomoci rozhoduje Správca nadácie ak je suma nižšia ako 1000 eur. To umožňuje rýchle a flexibilné rozhodovanie. O sume vyššej ako 1000 eur rozhoduje Správna rada. Takáto suma bola v prvej výzve pridelená jednej žiadosti. Priemerná suma príspevku bola 460 eur.

 

Nadácia ŽSK bude finančné zdroje získavať z rôznych dobročinných aktivít, od sponzorov a darcov, z vlastnej činnosti i z grantov iných nadácií, združení a z rozpočtu ŽSK (ročný príspevok župy pre Nadáciu je 20-tisíc eur). Na tieto účely vyhlásila Nadácia i verejnú zbierku. Pomáhať môže každý. 
· Verejná zbierka: rozhodnutie MV SR č. 000 -2019/007490
· Číslo osobitného účtu SK05 0900 0000 0051 5416 9506

 

 

Nadácia a Rodinné centrum pomoci sídlia v Žiline, v budove Považskej galérie umenia na Ul. Republiky 1. Priestory sú pre verejnosť otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00.

Nadácia ŽSK v číslach:


· vznik: 25.7.2018 zápis do registra nadácií

· sťahovanie do vo vlastných priestorov : 15.2.2019

· 1.kolo výzvy pre žiadateľov: 17.10.-6.11.2018

Počet žiadostí: 87 (51- sociálne dôvody, 36 - zdravotné dôvody)

z toho pridelené finančné prostriedky: 38 žiadateľomv celkovej sume 17 854,94 eur

 

· 2.kolo výzvy pre žiadateľov: 15.2.-10.3.2019
Počet žiadostí : 62
aktuálne sa realizuje hodnotenie žiadostí

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky