28. február 2019

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny pomáha ďalej

 

 

 

 

 

 

27.2.2019, ŽilinaO pomoc môžu jednotlivci i rodiny požiadať Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny aj v tomto roku. Druhé kolo podávania žiadostí je otvorené do 10. marca 2019.

Nadácia ŽSK pomáha jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách, kedy pod vplyvom tragickej udalosti, vážneho ochorenia alebo iných závažných faktorov ostane rodina s obmedzeným príjmom. V uplynulom roku pomohla 38 žiadateľom a rozdelila takmer 18-tisíc EUR. ,,Vysoký počet žiadostí v prvom kole nás prekvapil. Je to výsledok toho, že sociálny systém nefunguje a stále viac ľudí sa ocitá v núdzi. Chceme týmto ľuďom pomôcť, aby sa mohli zaradiť do normálneho života, a aby žili v dôstojných a slušných podmienkach,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Okrem finančnej pomoci nadácia zabezpečila aj odborné poradenstvo, či potrebné kontakty na špecialistov. ,,Dohadovali sme stretnutia s právnikmi, notárom, exekútorom, spolupracovali sme s charitou pri dodávke potravín a ošatenia, alebo sme zakúpili nevyhnutné vybavenie do domácností,“ uviedla správkyňa Nadácie ŽSK Gabriela Podolanová. Do uzávierky prvého kola prišlo 87 žiadostí, z ktorých 36 žiadalo o finančnú pomoc na úhradu služieb v oblasti zdravotníctva. Išlo o rôzne druhy rehabilitácií, liečenia závažných ochorení, nákup drahých liekov a zdravotníckych pomôcok. Ďalších 51 žiadateľov sa snažilo získať pomoc v ťažkej životnej situácii, kedy rodinu zasiahlo tragické úmrtie, nehoda, choroba niektorého člena rodiny alebo potrebovali pomoc pri riešení iných krízových momentov spojených so zvýšenými výdavkami pri starostlivosti o zverené deti. V niektorých prípadoch išlo o kombináciu viacerých závažných faktorov.

Vďaka jednoduchej žiadosti je pomoc nadácie dostupná pre každého, kto ju potrebuje. Pre druhé kolo žiadostí má župa vyčlenený rozpočet vo výške 20-tisíc EUR, ktoré sú pripravené na pomoc ľuďom v núdzi. Uzávierka druhého kola je 10. marca 2019.

V spolupráci s nadáciou pomáha v krízových situáciách života už aj Rodinné centrum pomoci. ,,V rodinnom centre pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im potrebné informácie a odborné poradenstvo pri riešení konkrétnych problémov,“ dodala Podolanová. Ako ďalej uviedla, sociálny pracovník tiež vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov nadácie. Obe organizácie sídlia od 15. februára na novej adrese v Považskej galérii umenia v Žiline.

 

 

 

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 
Ul. Republiky 1 
Považská galéria umenia
010 01 Žilina

 

 

  • Podmienky pre žiadateľov o finančnú pomoc sú zverejnené na stránke www.zilinskazupa.sk.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky